Home
Olimpija - Agencija za poslovne usluge
Program Fonda za razvoj za 2014. godinu PDF Štampa El. pošta
sreda, 06 avgust 2014 00:00

U julu ove godine Upravni odbor Fonda za razvoj Republike Srbije je usvojio Program Fonda za 2014. godinu. Ovaj Program je objavljen početkom avgusta na internet stranici Fonda za razvoj RS. Pošto je Program objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije, stekli su se uslovi za pripremu konkursne dokumentacije i podnošenje kreditnih zahteva Fondu za razvoj.
Program Fonda za razvoj za 2014. godinu je sličan Fondovim programima iz ranijih godina. Pored redovnih „proizvoda“: investicionih, kredita za TOS i kredita za likvidnost, Fond ima u "ponudi" i kredite za početnike u poslovnim poduhvatima (start up krediti), kao i izdavanje garancija za kredite koje preduzeća koriste kod poslovnih banaka.
Olimpija, Fond za razvojUkupna planirana sredstva za plasiranje u 2014. godini iznose 5.000.000.000 dinara
Visinu iznosa za izdavanje garancija će opredeljivati Vlada Republike Srbije.
U Programu za 2014. godinu nema velikih novina - predviđene su skoro sve vrste kredita koje su bile i prethodne godine (osim kredita za stare zanate i podsticanje ženskog preduzetništva).
Kao i ranije, izvršena je diferencijacija kamatne stope zavisno od vrste obezbeđenja. Znatno povoljnije su kamatne stope kada korisnik kredita obezbedi bankarsku garanciju (2%), u odnosu na ostala sredstva obezbeđenja (3%). Posebna pažnja je posvećena razradi t.j. utvrđivanju razlika u kvalitetu sredstava obezbeđenja kredita, kao i određivanju potrebnog odnosa njihove tržišne procenjene vrednosti i kredita koji se obezbeđuje. Tako npr. odnos vrednosti procenjene nepokretnosti koja služi kao obezbeđenje kredita (hipoteka) i samog kredita, razlikuje se od toga koja vrsta nepokretnosti je u pitanju: stan, kuća, poslovni prostor, lokal, magacin, proizvodna hala, benzinska pumpa, hladnjača ili gradjevinsko zemljište!
I oprema može da bude sredstvo obezbeđenja (zaloga na opremi). Ovde je prihvatljivija nova (ili novija) – u odnosu na polovnu opremu (stariju od dve godine), što je izraženo kroz odnos vrednosti založene opreme i iznosa kredita.
Međutim, najkvalitetniji instrumenti obezbeđenja je, po prirodi stvari, i dalje garancije poslovnih banaka.
Kamatne stope se razlikuju samo po osnovu različitih sredstava obezbeđenja kredita. Iznose svega 2% na godišnjem nivou, za kredite koji se obezbeđuju bankarskom garancijom, i 3,0% na godišnjem nivou za kredite koji se obezbešuju nekim drugim sredtvom, bez bankarske garancije.
Najveća promena izvršena u rokovima vraćanja kredita i periodu mirovanja (počeka) duga. Investicioni krediti se odobravaju sa rokom od čak 10 godina, a krediti za TOS – do 5 godina! Period mirovanja (poček, grace period) je produžen na čak 2 godine za investicione kredite, dok je ostao isti (1 godina) za kredite za TOS i krdite za likvidnost. Ima izmena i kod načina obračuna i plaćanja interkalarne kamate: pripisivanje interkalarne kamate osnovnom dugu vrši se u prvih 6 meseci, a zatim se kamata obračunava i plaća i u preostalom periodu mirovanja.
Više detalja o uslovima po pojedinim vrstama kredita – pogledajte na našim posebnim stranicama o kreditima Fonda za razvoj, ili na internet stranici Fonda za razvoj Republike Srbije.

 

Anketa

Da li je potrebno sačuvati (održati) Fond za razvoj?
 

Ko je Online

Imamo 9 gostiju na mreži

Partneri

Baner