Home
Olimpija - Agencija za poslovne usluge
Obračun rezervisanja za otpremnine i jubilarne nagrade po MRS 19 i Odeljku 28 MSFI za MSP PDF Štampa El. pošta

altOvaj period godine je karakterističan po velikoj angažovanost na izradi godišnjeg računa odnosno finansijskih izveštaja za 2017. godinu.

Već niz godina, prema našim računovodstvenim propisima, postoji i obaveza rezervisanja t.j. obračunavanja i iskazivanja u poslovnim knjigama, finansijskim izveštajima i napomenama, kao i obaveza obelodanjivanja  - za otpremine zaposlenih u penziju, jubilarne nagrade i neiskorišćene godišnje odmore.

Ovaj zahtev proistekao je iz MSFI i MRS koji se primenjuju i u našoj zemlji, a konkretno ova vrsta rezervisanja je obaveza iz MRS 19 i Odeljka 28 MSFI za MSP. Njihov smisao je da se ovi budući izdaci realno procene, i da se ravnomerno troškovima optereti ceo period u kom se oni stvaraju. Prema toj logici trošak otpremnine ne nastaje samo u trenutku kada zaposleni odlazi u penziju, već tokom čitavog radnog veka kod poslodavca. Slično je rezonovanje i sa logikom troška kod jubilarnih nagrada.

Naša Agencija je osposobljena da izvrši ovaj obračun u skladu sa svim zahtevima standarda MRS 19 i Odeljka 28 MSFI za MSP, kao i sa praksom najvećih revizorskih kuća, efikasno i uz minimalno angažovanje vaših kadrova, koji su sada zauzeti izradom finansijskih izveštaja!

Opširnije...
 
Transferne cene PDF Štampa El. pošta

Privredni subjekti koji imaju povezana lica i posluju sa njima, u okviru priprema za izradu finansijskih izveštaja i poreskog bilansa, obavezno izrađuju studiju transfernih cena.transferne-cene

Transferne cene su cene koje se zaračunavaju u transakcijama između povezanih lica. Kada povezana lica ulaze u međusobne transakcije, transferne cene po kojima se te transakcije odvijaju definišu ekonomske odnose između njih, tako što za lice koje je u ulozi prodavca direktno određuju visinu prihoda, a za lice u ulozi kupca visinu rashoda, čime utiču na rezltat poslovanja odnosno na osnovicu za oporezivanje oba povezana lica.

Obzirom da se preko njih može uticati na smanjenje poreske obaveze, transferne cene su podložne proveri svoje tržišnosti i pod posebnom su lupom poreskih vlasti. U nameri da se zaštite poreski prihodi države, poreski propisi insistiraju na proveravanju transfernih cena kroz njihovo poređenje sa cenama utvrđenim po principu „van dohvata ruke“ (cene nepristrasnih transakcija), na zakonom propisan način.

Agencija Olimpija pruža usluge izrade izveštaja odnosno studija o transfernim cenama, koji su neophodni svim poreskim obveznicima koji obavljaju transakcije sa povezanim licima. Predmet analize su transakcije koje se odnose na promet proizvoda i usluga, nematerijalne imovine, finansiranje, kao i zajedničko učešće u troškovima istraživanja i razvoja.

Opširnije...
 

Anketa

Uslovi za start-up kredite kod Fonda za razvoj u 2016. godini su:
 

Ko je Online

Imamo 7 gostiju na mreži

Partneri

Baner