Home Biznis planovi Poslovni plan
PDF Štampa El. pošta

Biznis plan

Biznis plan predstavlja dokument u kojem su detaljno prikazani operativni i finansijski aspekti neke poslovne ideje, projekta, budućeg ili postojećeg preduzeća odnosno privrednog subjekta.

Izrada biznis plana je razvojni proces testiranja početne poslovne ideje, ocene njenih realnih poslovnih šansi u tržišnom okruženju, projekcije realizacije i načina ostvarenja. Obradom ideje kroz biznis plan se dokazuje njena opravdanost, sagledavaju sve faze poslovanja kao i mogući nedostaci i rizici koje poduhvat može da nosi. U njemu su postavljeni ciljevi, analizirane osnovne slabosti i najznačajnije prednosti planiranih aktivnosti i u skladu sa tim utvrdena osnovna strategija njegovog sprovođenja. On se ne odnosi na redovno poslovanje preduzeća, već na savim konkretnu operaciju tj. investicioni projekat.

Biznis plan je zapravo okvir za osmišljavanje i adekvatno povezivanje poslovnih ciljeva, principa i kriterijuma, odnosno politike, pravaca i metoda poslovne strategije, i na osnovu toga, programiranje aktivnosti za kljucne funkcije, kao što su: marketing, proizvodnja, nabavka, istraživanjei razvoj, finansije, kadrovi i sl.

Biznis plan služi za: proveru poslovne ideje i poslovnih mogućnosti, dobijanje saglasnosti za određene poduhvate, pripremanje dokumentacije za investitore i preduzeće, kao vodič za kasnije poslovanje.

U preduzećima razvijenih zemalja biznis plan se sastavlja za svaku poslovnu ideju bez obzira da li ona zahteva finansijska ulaganja ili ne. Na našim prostorima, biznis plan se najčešće priprema kada se traži kredit od banaka ili drugih finansijskih organizacija.

Biznis plan se pravi za period od jedne do pet godina i treba ga razlikovati od Studije opravdanosti koja je dugoročna i odnosi se na ceo period eksploatacije nameravanog poduhvata.

Biznis plan je namenjen kako preduzetniku da vidi da li mu se planirana akcija isplati, ali i finansijerima da provere i procene koliki je rizik ulaganja u određeni poslovni poduhvat.

Biznis plan se radi kada: preduzeće traži spoljne partnere za dokapitalizaciju (akcionari, investitori) jer nema dovoljno finansijskih sredstava, kad preduzeće pristupa reorganizaciji, kad preduzeće ne može da isfinansira određeni posao, kod ulaganja u novi pogon ili rekonstrukciju istog, u kom slučaju se uobičajeno traži kredit.

Biznis plan je svakako preporučljiv kada preduzetnik počinje sa radom, ali je i obavezan kad za taj poduhvat traži podršku države.

Poglavlja koja su gotovo obavezna u svakom biznis planu su :
  • Rezime
  • Stanje preduzeća koje traži sredstva
  • Opis usluge ili proizvoda
  • Marketinški plan
  • Plan proizvodnje
  • Plan organizacije i upravljanja
  • Finansijski plan
  • Zaključak i predlog realizacije.
Biznis plan je dokument kojim se dokazuje ekonomska opravdanost investicionih ulaganja. On omogucava da se utvrdi gde se trenutno nalazimo, u kom smeru želimo da se krećemo, i na koji način ćemo stici do cilja u relaizaciji ideje (projekta). Dobro napisan biznis plan, uvek će nam ukazivati na postavljene ciljeve, potencijalne rizike i moguće rezultate.

Agencija “Olimpija”  ima bogato iskustvo u izradi poslovnih plamova tj. biznis planova. U proteklom periodu mnogobrojni klijenti Agencije su u saradnji sa našom firmom pripremali biznis planove, koji su bili namenjeni poslovnim bankama, Fondu za razvoj Republike Srbije, i drugim finansijskim institucijama.
Poslovni plan
Agencija “Olimpija”  je stekla značajno iskustvo radeći sa većinom relevantnih finansijera, tako da relativno brzo može da reši na zadovoljavajući nacin problem konkretnog klijenta koji se obraca konkretnom finansijeru!

Pitanja u vezi izrade ekonomskih biznis planova tj. poslovnih planova možete slati na e-mail adresu: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli , kao i preko ostalih komunikacionih adresa, koje su date u kontaktima. Ako želite da pitanje i odgovor budu istaknuti na ovoj prezentaciji, oni će biti postavljeni na stranici: „Najčešća pitanja i odgovori“!

Agencija “Olimpija”  može da pomogne u dobijanju kreditne podrške svakom investitoru pripremajući kvalitetan poslovni odnosno biznis plan. Uz to – autori biznis plana su spremni da ga “brane” pred strucnim saradnicima u bankama i Fondu za razvoj, kao i da savetuju investitora kakvu strategiju da postavi pri podnošenju kreditnog zahteva!!

Credite experto!!  
 

Anketa

Uslovi za start-up kredite kod Fonda za razvoj u 2016. godini su:
 

Ko je Online

Imamo 52 gostiju na mreži

Partneri

Baner