Home Biznis planovi Program za TOS
PDF Štampa El. pošta

PROGRAM ZA TRAJNA OBRTNA SREDSTVA 

 
Agencija za poslovne usluge „ Olimpija“  u svom programu usluga izdvaja Program za trajna obrtna sredstva. Ovaj elaborat se radi  kada klijent konkuriše za kredit za trajna obrtna sredstva kod Fonda za razvoj i poslovnih banaka.

Ova vrsta kredita se uzima za finansiranje trajnih obrtnih sredstava potrebnih za stabilno poslovanje preduzeca ili preduzetnika, povecanje prometa i dobiti. Potreba za trajnim obrtnim sredstvima se narocito javlja u privrednim subjektima koji ubrzano rastu, pa iz sopstvenih izvora ne mogu samostalno podmiriti zahteve za vecim iznosom obrtnih sredstva. U tom slucaju se banka ili Fond mogu javiti kao kreditor koji uz duže rokove pokušava da nadomesti inicijalni nedostatak tekuce aktive.

Trajna obrtna sredstva predstavljaju deo obrtnih sredstava - zaliha, potraživanja, finansijske aktive koji je trajno vezan u cilju održavanja kontinuiteta poslovnog procesa. Preduzece u svakom  trenutku poseduje odredenu kolicinu zaliha, odnosno sirovina i materijala, poluproizvoda, gotovih proizvoda i robe, potraživanja od kupaca i gotovine koji omogucava optimalno korišcenje proizvodnih kapaciteta. Razliku izmedu ukupno potrebnih obrtnih sredstava i izvora iz tekuceg poslovanja (stalne obaveze prema dobavljacima i po osnovu zarada), cine trajna obrtna sredstva - TOS.

Po svom karakteru, sa aspekta vremenskog perioda imobilizacije, trajna obrtna sredstva (TOS) spadaju u dugorocno vezana sredstva preduzeca, pa se za njihovo pribavljanje odobravaju krediti vecih iznosa i sa dužim rokovima otplate, i nešto nižim troškovima. Obicno se ovi krediti odobravaju na rok od godinu do dve, uz mogucnost korišcenja grejs perioda, koji omogucava relaksaciju procesa poslovanja dok se ne postigne pun obrt sredstava.  
Program za trajna obrtna sredstva (Program za TOS) je biznis plan odnosno poslovni plan, cija je specificnost da ne ispituje opravdanost ulaganja u konkretan projekat. Umesto toga, ispituje se, kao što je navedeno, racionalnost tj. opravdanost povecanja nivoa trajnih obrtih sredstava i trajnog obrtnog fonda.

Sadržaj Programa za trajna obrtna sredstva (TOS):

 1. Osnovni podaci o privrednom društvu
 2. Planirana ulaganja u Tos (trajna obrtna sredstva) sa efektima ulaganja
  • svrha i opis ulaganja u TOS
  • plan proizvodnje ili planirani obim usluga
  • tržište prodaje i nabavke
  • obracun troškova
  • formiranje ukupnog prihoda
  • obracun potrebnih TOS
  • konstrukcija finansiranja
  • plan radne snage
  • dinamicki plan bilansa uspeha
  • finansijski tok projekta
  • ekonosmki tok projekta
 3. Dinamicka ocena ekonomske efikasnosti programa
 4. Analiza osetljivosti
 5. Zakljucna ocena programa
“Olimpija” ima bogato iskustvo u izradi programa za trajna obrtna sredstva (TOS) i  u proteklom periodu mnogobrojni klijenti agencije su u saradnji sa našom firmom pripremali elaborate, koji su bili namenjeni poslovnim bankama, Fondu za razvoj Republike Srbije, i drugim finansijskim institucijama.

Pomoc u u dobijanju kredita nije samo u pripremi kvalitetnog  biznis plana tj. programa za TOS, veci i u planiranju odgovarajuce taktike za svakog klijenta, uzimajuci u obzir konkretnu situaciju!!

Sva pitanja u vezi (izrade) Programa za trajna obrtna sredstva  (Programa za TOS) mogu se uputiti na e-mail adresu:   Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli , kao i preko ostalih komunikacionih adresa, koje su date u kontaktima. Pitanje odgovor mogu biti istaknuti na ovoj prezentaciji, uz saglasnost lica koje je uputilo pitanje. 
Credite experto!!  
 

Anketa

Uslovi za start-up kredite kod Fonda za razvoj u 2016. godini su:
 

Ko je Online

Imamo 38 gostiju na mreži

Partneri

Baner