Home Biznis planovi Studije opravdanosti
PDF Štampa El. pošta
Studije opravdanostiStudija opravdanosti je kompleksan investicioni elaborat koji detaljno i sveobuhvatno ispituje mogucnosti realizacije odredenog investicionog projekta, kao i opravdanost tj. racionalnost tog ulaganja. U studiji se ispituju odnosno analiziraju tehnicko-tehnološka rešenja, organizacione potrebe i mogucnosti, uticaj na životnu sredinu, kadrovska pitanja, transferi tehnologije, finansijske potrebe i izvori finansiranja, ekonomska opravdanost i uticaj investicije na društvenu zajednicu (posledice na zapošljavanje, društveni proizvod, izvoz, supstituciju uvoza, ekonomsku nezavisnost, nacionalnu bezbednost itd).

Kod velikih investicija poželjno je izvršiti ovako detaljnu analizu, pre donošenja odluka koje imaju dalekosežni krakter. U principu ona se radi kod najvecih investicija, koje u principu sprovode velike kompanije.

Medutim, u Srbiji je u posebnim slucajevima izrada studija opravdaosti i obavezna. Pozitivnim propisima je utvrdena nadležnost resornog ministarstva za izdavanje gradevinskih dozvola za objekte posebne namene i/ili objekte koji se grade na posebnim lokacijama. Takode je propisano koju dokumentaciju treba pripremiti za dobijanje gradevinske dozvole. Jedan od neophodnih dokumenata je i prethodna studija opravdanosti odnosno studija opravdanosti.

Razlika izmedu prethodne studije opravdanosti i studije opravdanosti je sledeca:
 • prethodna studija opravdanosti se vezuje za generalni projekat, i u njoj se razmatraju varijantna rešenja;
 • studija opravdanosti se radi na osnovi idejnog projekta, kada je vec izvršen izbor u postupku razmatranja alternativnih rešenja izvodenja investicije.
Obim i sadržaj prethodne i studije opravdanosti su dati u sledecim redovima.

Prethodnom studijom opravdanosti utvrduje se narocito prostorna, ekološka, društvena, finansijska, tržišna i ekonomska opravdanost investicije za više varijanti rešenja koja su definisana generalnim projektom. Na osnovu ove studije može se doneti planski dokument, kao i odluka o opravdanosti ulaganja u prethodne radove planirane investicije, izradu idejnog projekta i izradu studije opravdanosti.

Studija opravdanosti je još složeniji investicioni elaborat. Studijom opravdanosti odreduje se narocito prostorna, ekološka, društvena, finansijska, tržišna i ekonomska opravdanost investicije za izabrano rešenje, razradeno idejnim projektom, na osnovu kojeg se donosi odluka o opravdanosti ulaganja i pokretanju postupka za izdavanje odobrenja za izgradnju.

Osnovu za izradu studije opravdanosti cine prethodni radovi i prethodna studija opravdanosti sa generalnim projektom. Studija opravdanosti obavezno sadrži i idejni projekat.

Obavezan (propisan) sadržaj i obim prethodne studije opravdanosti, kada se ona radi za potrebe dobijanja dozvole kod resornog ministarstva Republike Srbije je sledeci: 
 1. Uvod
 2. Analizu postojeceg stanja
 3. Tržišni aspekt - analiza i projekcija
 4. Prikaz tehnološko-tehnickih rešenja u generalnom projektu
 5. Analizu nabavnog tržišta
 6. Prostorni aspekt
 7. Prethodnu analizu uticaja na životnu sredinu
 8. Finansijsku analizu i ocenu
 9. Društveno-ekonomsku analizu i ocenu
 10. Analizu osetljivosti i rizika investiranja
 11. Prethodnu analizu izvora finansiranja i finansijskih obaveza
 12. Prethodnu analizu organizacionih i kadrovskih mogucnosti
 13. Zakljucak o prethodnoj studiji opravdanosti
Studija opravdanosti, koja se podnosi navedenom ministarstvu u Republici Srbiji za dobijanje odobrenja za izgradnju, obavezno sadrži: 
 1. Podatke o naruciocu i autorima studije 
 2. Uvod 
 3. Ciljeve i svrhu investiranja
 4. Opis objekta 
 5. Analizu razvojnih mogucnosti investitora 
 6. Metodološke osnove izrade studije 
 7. Tehnicko-tehnološko rešenje u idejnom projektu 
 8. Tržišne aspekte 
 9. Prostorne aspekte 
 10. Ekološke aspekte 
 11. Ekonomske troškove 
 12. Dobiti - koristi 
 13. Finansijsku efikasnost sa ocenom rentabilnosti i likvidnosti 
 14. Društveno-ekonomsku efikasnost 
 15. Analizu osetljivosti i rizika investiranja 
 16. Analizu izvora finansiranja, finansijskih obaveza i dinamike 
 17. Analizu organizacionih i kadrovskih mogucnosti 
 18. Zakljucak o opravdanosti investicije
Agencija “Olimpija”  je uradila više studija opravdanosti. Time je stekla potrebno iskustvo i može da izradi prethodne studije opravdanosti i studije opravdanosti, kako u skadu sa potebama investitora, tako i u skladu sa propisima Republike Srbije. Takode Agencija „Olimpija“ ucestvuje u konzorcijumima sa projketantskim kucama u izradi prethodnih i studija opravdanosti, kad se studija podnosi resornom ministarstvu na odobrenje.

Pitanja u vezi izrade prethodnih studija opravdanosti i studija opravdanosti možete slati na e-mail adresu:  Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli  , kao i preko ostalih komunikacionih adresa, koje su date u kontaktima. Ako želite da pitanje i odgovor budu istaknuti na ovoj prezentaciji, oni ce biti postavljeni na stranici: „Najcešca pitanja i odgovori“! 
Credite experto!!
 

Anketa

Uslovi za start-up kredite kod Fonda za razvoj u 2016. godini su:
 

Ko je Online

Imamo 37 gostiju na mreži

Partneri

Baner