Home Finansijska analiza
PDF Štampa El. pošta
Moderno finansijsko upravljanje odnosno finansijski menadžment kompanija bazira se na informacijama i rezultatima sistematskog praćenja, prikupljanja, obrade i obračuna složenih pokazatelja finansijskog poslovanja – odnosno na finansijskoj analizi poslovanja.

Finansijska analiza je veoma detaljno ispitivanje finansijskog i ekonomskog stanja i rezultata poslovanja nekog preduzeća. Obavlja se na osnovu finansijskih izveštaja tog subjekta: bilansa stanja, bilansa uspeha, izveštaja o novcanim tokovima, izveštaja o promenama na kapitalu, napomenama, zaključnim listovima, izvodima iz poslovnih knjiga i slično.
Finansijska analiza
Finansijska analiza preduzeća obuhvata analizu prinosnog, imovinskog i finansijskog položaja preduzeća. Ona je korisna raznim učesnicima u biznisu, jer im pomaže da razumeju položaj preduzeća i donesu odgovarajuce odluke. Navodimo tipične korisnike finansijske analize i vrstu odluka koje na osnovu nje donose:
 • menadžment – na osnovu analiza donosi svakodnevne odluke o korektivnim merama u vodenju finansija preduzeća;
 • vlasnici - dolaze do zaključka da li preduzeće ima dobru prespektivu i da li je finansijski i top menadžment uspešan;
 • poverioci - da li će njihova potraživanja biti naplaćena u roku dospeća, ili su rizična pa je potrebno tražiti čvrsta obezbedenja potraživanja;
 • banke – da li da odobre kredit preduzeću i pod kojim uslovima, odnosno sa kojim obezbedenjem vraćanja kredita.
Na osnovu finanisijske analize sagledava se realna i objektivna finansijska situacija preduzeća. Finansijska analiza treba da pruži odgovore, izmedu ostalih, i na sledeća pitanja:
 • koja je struktura imovine preduzeća i njegovih izvora finansiranja;
 • kakva je njegova likvidnost i solventnost;
 • koji je stvaran a koji optimalan obim zaliha i obrtnih sredstava;
 • gde se preduzeće nalazi u pogledu uspešnosti poslovanja;
 • kako menadžmet finansira investicije;
 • da li preduzeće ostvaruje dovoljan iznos profita;
 • kojim i kolikim poslovnim i finansijskim rizicima je izloženo;
 • kakva je zaduženost i finansijska stabilnost;
 • gde je prelomna tačka rentabiliteta
 • da li vlasnici primaju dovoljan iznos sredstava po osnovu vlasništva i slično.
Informacije dobijene finansijskom analizom predstavljaju polaznu osnovu za preduzimanje mera i akcija usmerenih na popravljanje boniteta i trendova u poslovanju i razvoju preduzeća.

Finansijska analiza pokazuje efikasnost i delotvornost finansijske politike, kao jedan od osnovnih elemenata upravljanja finansijama preduzeća. Rezultati finansijske analize značajni su za formiranje adekvatne finansijske politike. Finansijka politika, kao sastavni deo ukupne poslovne politike preduzeća, predstavlja osnovu upravljanja finansijama preduzeća. Ovu funkciju obavlja finansijski menadžment preduzeća odnosno kompanije.
 
Finansijska analiza se može realizovati primenom različitih metoda, i rezultira odgovarajucim finansijskim pokazateljima, koji se mogu gripusati u nekoliko osnovnih grupa: 
 
 1. Pokazatelji finansijske strukture 
 2. Indikatori likvidnosti 
 3. Indikatori finansijske stabilnosti i sigurnosti 
 4. Neto obrtni kapital (NOK-a)
 5. Pokazatelji zaduženosti
 6. Indikatori aktivnosti
 7. Pokazatelji strukture prihoda i rashoda
 8. Indikatori ekonomičnosti poslovanja
 9. Indikatori rentabilnosti
 10. Prelomna tačka rentabiliteta
 11.  Leverage (leveridž)
 12. Prognoziranja bankrotstva. 
Agencija “Olimpija”  vrši finansijsku analizu za svoje klijente i pruža finansijski konsalting preduzećima kako da poboljšaju svoje poslovne i finansijske performanse. Agencija “Olimpija” u analizi primenjuje većinu proverenih alata i tehnika, analizira postojeće poslovne i finansijske problema i vrši izradu plana za poboljšanje, a sve u svrhu poboljšanja poslovnih i finansijskih rezultata.
 

Anketa

Uslovi za start-up kredite kod Fonda za razvoj u 2016. godini su:
 

Ko je Online

Imamo 15 gostiju na mreži

Partneri

Baner