Home Fond za Inovacionu Delatnost
Fond za Inovacionu Delatnost PDF Štampa El. pošta

Fond za inovacionu delatnost nudi preduzećima u našoj zemlji finansiranje po osnovu dva svoja programa: Program ranog razvoja (MINI GRANTS Program) i Program sufinansiranja inovacija (MATCHING GRANTS Program).

Sredstva za oba programa su obezbeđena kroz projekat podrške inovacijama u Srbiji, koji se finansira iz Instrumenta za predpristupnu pomoć Evropske Unije, i sprovodi se u saradnji sa Svetskom bankom.

Pod tehnološkom inovacijom podrazumeva se razvoj i uspešno plasiranje novih ili unapređenih proizvoda, usluga i procesa iz svih polja nauke i tehnologije.

Podobni za podnošenje prijave su:

 

  • pravna lica osnovana u skladu sa Zakonom o privrednim društvima,
  • koja su registrovana u Agenciji za privredne registre i nalaze se u Srbiji,
  • da su to mikro ili male kompanija iz privatnog sektora.

 

Pod mikro ili malim preduzećima podrazumeva se preduzeće u skladu sa definicijom EU za mala i srednja preduzeća.

Prijava obuhvata paket svih neophodnih dokumenata i podataka:

 

  • predlog projekta koji se sastoji od poslovnog plana, budžeta projekta, prezentacije kompanije i projekta (urađene u programu power point), finansijskih predviđanja za narednih 5 godina, kao i izjave podnosioca Prijave kojom se prihvataju uslovi Fonda,
  • upitnik o proceni uticaja projekta na životnu sredinu,
  • dokumentacija vezana za kompaniju, intelektualnu svojinu, kao i druga dokumentacija i podaci,
  • finansujska dokumentacija.

 

Od podnosioca Prijave će se zahtevati i dokaz o pravu na intelektualnu svojinu (za što je dovoljna izjava vlasnika kompanije).

Posle podnošenja dokumentacije sledi njena provera, onda recenzija stranih stručnjaka zaduženih za odgovarajuće oblasti, na osnovu čijih mišljenja ali i drugih podataka Nezavisna ekspertska komisija Fonda vrši uži izbor, posle čega sledi poseta kompanijama čije su Prijave ušle u uži izbor. Konačnu odluku o finansiranju donosi nezavisna Ekspertska komisija Fonda uz saglasnost Upravnog odbora Fonda, a kompanija dobija izveštaj o prihvatanju ili odbijanju finansiranja ili sufinansiranja predloženog projekta.

Sve informacije i dokumenta treba da budu na engleskom jeziku, osim zvaničnih dokumenata o podnosiocu koja se izdaju samo na srpskom jeziku.

Da bi se prijavio za program finansiranja ili sufinansiranja, podnosilac Prijave mora da se registruje na portalu za prijavljivanje i da popuni prijavni formular koji sadrži osnovne podatke o kompaniji, posle čega on putem elektronske pošte dobija potvrdu o registraciji, jedinstven identifikacioni broj, zajedno sa korisničkim imenom i lozinkom za pristup portalu.

Više o pojedinostima svakog programa Fonda možete dobiti ako posetite naše stranice:

Program ranog razvoja (MINI GRANTS program)

Program sufinansiranja inovacija (MATCHING GRANTS Program)

Odluka o dodeli finansijskih sredstava se donosi dva puta godišnje. Poslednji rok za podnošenje prijava u ovoj godini je produžen do 28.10.2013. godine.

Sedište Fonda je u Beogradu, ulica Makenzijeva 24/VI sprat.

Sve dodatne informacije se mogu pronaći na sajtu Fonda: www.inovacionifond.rs

 

Anketa

Uslovi za start-up kredite kod Fonda za razvoj u 2016. godini su:
 

Ko je Online

Imamo 19 gostiju na mreži

Partneri

Baner