Home Informacije
Informacije
Program Fonda za razvoj za 2015. godinu PDF Štampa El. pošta
sreda, 06 avgust 2014 00:00

U januaru ove godine Upravni odbor Fonda za razvoj Republike Srbije je usvojio Program Fonda za 2015. godinu. Ovaj Program je objavljen početkom februara na internet stranici Fonda za razvoj RS. Pošto je Program objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije, stekli su se uslovi za pripremu konkursne dokumentacije i podnošenje kreditnih zahteva Fondu za razvoj.
Program Fonda za razvoj za 2015. godinu je sličan Fondovim programima iz ranijih godina. Pored redovnih „proizvoda“: investicionih, kredita za TOS i kredita za likvidnost, Fond ima u "ponudi" i kredite za početnike u poslovnim poduhvatima (start up krediti), kao i izdavanje garancija za kredite koje preduzeća koriste kod poslovnih banaka.
Olimpija, Fond za razvojUkupna planirana sredstva za plasiranje u 2015. godini iznose 5.000.000.000 dinara
Visinu iznosa za izdavanje garancija će opredeljivati Vlada Republike Srbije.
U Programu za 2015. godinu nema velikih novina - predviđene su skoro sve vrste kredita koje su bile i prethodne godine.
Kao i ranije, izvršena je diferencijacija kamatne stope zavisno od vrste obezbeđenja. Znatno povoljnije su kamatne stope kada korisnik kredita obezbedi bankarsku garanciju (2%), u odnosu na ostala sredstva obezbeđenja (3%). Posebna pažnja je posvećena razradi t.j. utvrđivanju razlika u kvalitetu sredstava obezbeđenja kredita, kao i određivanju potrebnog odnosa njihove tržišne procenjene vrednosti i kredita koji se obezbeđuje. Tako npr. odnos vrednosti procenjene nepokretnosti koja služi kao obezbeđenje kredita (hipoteka) i samog kredita, razlikuje se od toga koja vrsta nepokretnosti je u pitanju: stan, kuća, poslovni prostor, lokal, magacin, proizvodna hala, benzinska pumpa, hladnjača ili gradjevinsko zemljište!
I oprema može da bude sredstvo obezbeđenja (zaloga na opremi). Ovde je prihvatljivija nova (ili novija) – u odnosu na polovnu opremu (stariju od dve godine), što je izraženo kroz odnos vrednosti založene opreme i iznosa kredita.
Međutim, najkvalitetniji instrumenti obezbeđenja je, po prirodi stvari, i dalje garancije poslovnih banaka.
Kamatne stope se razlikuju samo po osnovu različitih sredstava obezbeđenja kredita. Iznose svega 2% na godišnjem nivou, za kredite koji se obezbeđuju bankarskom garancijom, i 3,0% na godišnjem nivou za kredite koji se obezbešuju nekim drugim sredtvom, bez bankarske garancije.
Najveća promena izvršena u rokovima vraćanja kredita i periodu mirovanja (počeka) duga. Investicioni krediti se odobravaju sa rokom od čak 10 godina, a krediti za TOS – do 5 godina! Period mirovanja (poček, grace period) je produžen na čak 2 godine za investicione kredite, dok je ostao isti (1 godina) za kredite za TOS i krdite za likvidnost. Ima izmena i kod načina obračuna i plaćanja interkalarne kamate: pripisivanje interkalarne kamate osnovnom dugu vrši se u prvih 6 meseci, a zatim se kamata obračunava i plaća i u preostalom periodu mirovanja.
Više detalja o uslovima po pojedinim vrstama kredita – pogledajte na našim posebnim stranicama o kreditima Fonda za razvoj, ili na internet stranici Fonda za razvoj Republike Srbije.

 
Novi reprogram duga za električnu energiju t.j. struju PDF Štampa El. pošta

 

Upravni odbor Javnog preduzeća "Elektroprivreda Srbije“ t.j. EPS-a 25. jula 2013. godine je usvojio odluku o reprogramu starog duga za utrošenu električnu energiju, i to dugovanja koja su dospela na dan 31. maja 2013. godine.

Dugovanja se mogu izmiriti u roku od 1 do 10 godina, odnosno od 12 do 120 rata. Reprogram do 60 rata podrazumeva i otpust dela duga , koj se kreće od 35% do 15%.

Dužniku koji odluči da plati 60% odjednom biće otpisano 40% dugovanja.

Plaćanje duga u dužem periodu, u rasponu od 60 do 120 rata, ne uključuje otpust duga. Tokom reprograma ne obračunava se kamata na iznos reprogramiranog duga. Broj rata na koji se dug može reprogramirati zavisi od visine duga. U sledećim tabelama dat je pregled dužine mogućeg reprograma za pravna lica.

Predviđeni broj rata za dužnike čiji su objekti priključeni na niski napon:

1. od 20.001 do 100.000 12 rata
2. od 100.001 do 250.000 24 rate
3. od 250.001 do 500.000 36 rata
4. od 500.001 do 1.000.000 48 rata
5. od 1.000.001 do 5.000.000 60 rata
6. više od  5.000.000

120 rata

Predviđeni broj rata za dužnike čiji su objekti priključeni na srednji i visoki napon:
1. od 50.001 do 200.000 12 rata
2. od 200.001 do 500.000 24 rate
3. od 500.001 do 2.500.000 36 rata
4. od 2.500.001 do 5.000.000 48 rata
5. od 5.000.001 do 10.000.000 60 rata
6. više od 10.000.000

120 rata

Uslovni otpust odnosno otpis dela starog duga se odobrava u zavisnosti od broja rata na koji se dug reprogramira, i daje se u sledećem pregeldu:

Broj rata

Iznos otpusta

jednokratno izmirenje

40%

do 12 rata

35%

od 12 do 24 rate

30%

od 24 do 36 rata

25%

od 36 do 48 rata

20%

od 48 do 60 rata

15%

od 60 do 120 rata

nema otpusta

Uslov za potpisivanjesporazuma sa EPS-om o reprogramu je izmirenje mesečnog računa za električnu energiju utrošenu u junu 2013. godine.
Reprogram će se sprovesti od 15. avgusta do 30. novembra ove godine. Ovo je finalni reprogram i poslednja prilika da se neplatiše odnosno veliki dužnici reše nagomilanih dugova za struju.
Izvor: sajt JP EPS
 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 Sledeća > Kraj >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Anketa

Uslovi za start-up kredite kod Fonda za razvoj u 2016. godini su:
 

Ko je Online

Imamo 27 gostiju na mreži

Partneri

Baner