Home Kompanijsko pravo
PDF Štampa El. pošta

Svaki privredni subjekt, bilo da se radi o privrednom društvu, društvenom ili javnom preduzeću, zadruzi, preduzetniku ili poljoprivrednom gazdinstvu, svoje poslovanje obavlja u okviru pravne regulative koja uređuje privredni ambijent. Čitav skup propisa svih nivoa je u pitanju: od zakona (opšteg nivoa  - lex generalis i onih koji rešavaju samo određene uske aspekte neke aktivnosti  - lex specialis), preko uredbi, pravilnika, uputstava, zaključaka, do sudske prakse.

Poslovnu aktivnost svakog subjekta reguliše veći broj propisa - od onih koji uređuju pitanja osnivanja i upravljanja, preko propisi o zapošljavanju, do onih koji imaju za cilj zaštitu životne sredine i obezbeđivanje bezbednosti i zdravlja zaposlenih. To su i propisi međunarodnoj trgovini, ali i stranim investicijama, i tako dalje.

Agencija "Olimpija" pruža pravne usluge iz napred navedenih oblasti, koje često podvodimo pod zajednički naziv - kompanijsko pravo. Od velikog broja užih pitanja koja se mogu podvesti pod ovu problematiku, Agencija pruža usluge koje su navedene u daljem tekstu.

 1.  Registracije i promene kod privrednih subjekata 
  • osnivanje privrednih društava, preduzetnika, zadruga, udruženja i poljoprivrednih gazdinstava, uz pribavljanje potvrda o uplati osnivačkih uloga, propratne aktivnosti (overa potpisa i dr.), kao i upis u APR odnosno drugi odgovarajući registar; 
  • promene sedišta, promena zastupnika, promene kapitala – povećanje i smanjenje, istovremeno povećanje i smanjenje kapitala, promene delatnosti, izmena naziva, i drugo;
  • izrada knjige udela i knjige odluka;
  • promene pravne forme iz preduzetničke radnje u društvo kapitala, promene pravne forme iz ortačkog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću, iz akcionarskog u društvo sa ograničenom odgovornošću (kao i obrnuto), i ostale promene pravne forme;
  • registracije pravnih promena kod nasleđivaja radnji i preduzeća tj privrednih društava;
  • statusne promene:  spajanje (spajanje uz pripajanje, spajanje uz osnivanje), pripajanje, podela ( podela uz pripajanje, podela uz osnivanje, odvajanje uz pripajanje);
  • prenosi udela i izrada svih pratećih akata, prestanak članstva i slično;
  • likvidacija privrednih društava;
  • zastupanje u stečajnom postupku;
  • osnivanje akcionarskih društava, organizovanje skupština društva, izrada osivačkih akata i praćenje promena koje su posledica osnivanja,  implementacija investicionog ulaganja i registracija povećanja kapitala, izrada svih vrsta odluka i poslovnika o radu skupštine, upravnog i nadzornog odbora neophodnih za funkcionisanje društva; pretvaranje otvorenih akcionarskih društava u zatvorena akcionarska društva, pretvaranje akcionarskih društava u društva sa ograničenom odrgovornošću, stručna podrška u implementaciji organizacije preduzeća kod promene pravne forme i statusnih promena;
 2. Radno - pravni odnosi
  • izrada ugovora o radu, rešenja o korišćenju godišnjih odmora, o plaćenom i neplaćenom odsustvu, o mirovanju radnog staža, rešenja o porodiljskim odsustvima i odsustvima radi nege deteta i posebne nege i slično;
  • izmene ugovorenih uslova rada;
  • izrada svih vrsta rešenja kod prestanka radnog odnosa i otkaza;
  • izrada rešenja o udaljenju zaposlenog sa rada; 
  • izrada ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ugovora o delu, o zastupanju ili posrednovanju, ugovora o autorskom honoraru, o dupunskom radu i slično;
  • izrada pravilnika iz radnih odnosa, računovodstva, bezbednosti na radu, protivpožarne zaštite, sistematizacije i organizacije preduzeća, opis poslova, izrade poslovnika o radu i prateće dokumentacije;
  • zastupanje pred sudovima i drugim organima ( inspekcijske službe, postupak medijacije i dr.)
 3. Obligacioni odnosi 
  • izrada ugovora u privredi: ugovora o kupoprodaji, o zajmu, zakupu, o građenju, prevozu, ostavi, uskladištenju, komisionu, licenci, posredovanju, otprepanju, o kontroli robe i kvaliteta, o organizovanju putovanja, o altomanu, zalozi, hipoteci, jemstvu, konsiganaciji, poslovno tehničkoj saradnji, o obročnim isporukama, o franšizingu, o fiducijarnom prenosu prava svojine i drugi neimenovani ili kombinovani ugovori. 

 Pored navedenih usluga, Agencija pruža i usluge - vođenje upravnog postupka i vođenje upravnog spora. Agencija "Olimpija" je dugo godina prisutna u ovoj oblasti pravnih usluga. Još od primene Zakona o preduzećima iz 1996. godine, preko Zakona o privrednim društvima iz 2004. pa do najnovijeg, istoimenog zakona, čija primena počinje u 2012. godini, da navedemo osnovni zakon koji reguliše rad preduzeća. Tu je i primena zakona  lex specijalis iz oblasti privatizacije, hartija od vrednosti, propisa o tehnološkim viškovima i socijalnim programima (vezanim za njih) i tako dalje. 

Na osnovu tog iskustva - Agencija "Olimpija" je spremna da klijentima pruži potpunu, efikasnu i kvalitetnu pravnu uslugu iz oblasti kompanijskog prava. Pravna analiza svake pojedinačne situacije, i kreiranje najboljneg rešenja koje je specifično za svakog klijenta - je pravilo kojeg se dosledno pridržavamo.

Credite experto!!!

 

Anketa

Uslovi za start-up kredite kod Fonda za razvoj u 2016. godini su:
 

Ko je Online

Imamo 30 gostiju na mreži

Partneri

Baner