Home Krediti
PDF Štampa El. pošta
Korisnici kredita:
 • preduzetnici tj. radnje, agencije, biroi, servisi i slično;
 • iz svih delatnosti
Kandidati za dugoročne kredite za preduzetnike moraju imati dobit (pozitivan neto prihod) u poslovanju u poslednje dve poslovne godine (u 2011. i 2012. godini).

Namena kredita:
 • nabavka opreme;
 • izgradnja, rekonstrukcija, adaptacija i kupovina objekata.
Pored navedene namene, korisnik kredita može dobiti i neophodan deo trajnih obrtnih sredstava, koja su u funkciji planirane investicije.

Kreditni uslovi:
 • kamatna stopa:  2% na godišnjem nivou (uz bankarsku garanciju); ili
 • kamatna stopa:  3% na godišnjem nivou (uz ostale instrumente obezbeđenja);
 • rok otplate:   do 4 godina;
 • grace period (poček):  do 1 godine;
 • dinamika otplate:  kvartalno (tromesečno).
Posebni uslovi i iznos kredita:
 • priznavanje ulaganja:  prihvataju se i ulaganja izvršena i šest meseci pre podnošenja zahteva za kredit;
 • minimalan iznos kredita: 500.000,00 dinara;
 • maksimalan kredit: 5.000.000,00 dinara.
Instrumenti obezbeđenja kredita:
 • bankarska garancija ili avalirane menice poslovne banke;
 • ugovorno jemstvo (ili pristupanje dugu) drugog privrednog subjekta;
 • menica i menično ovlašćenje osnivača/ akcionara dužnika;
 • hipoteka na: - stambenim objektima (potreban odnos: 1,25:1);
  • poslovnim zgradama i prostorom (potreban odnos: 1,5:1);
  • industrijskim i ostalim objektima  (potreban odnos: 2:1);
  • građevinskom zemljištu  (potreban odnos: 1,5:1);
 • zaloga na
  • novoj proizvodnoj opremi (potreban odnos: 2:1);
  • polovnoj proizvodnoj opremi, starijoj od 2 godine (potreban odnos: 3,3:1);
  • akcijama koje se kontinuirano kotiraju na Berzi (potreban odnos: 2,5:1);
  • obveznicama stare devizne štednje (potreban odnos: 1,1:1).
Vrednost obezbeđenje treba da bude iznad vrednosti traženog kredita sa obračunatom kamatom. 
 
Naše konsultantske usluge:

Agencija za poslovne usluge „Olimpija“ pruži kompletnu podršku preduzetnicima odnosno radnjama koja konkurišu za navedene dugoročne kredite kod Fonda za razvoj.

Agencija „Olimpija“ dugi niz godina u ovoj oblasti vrši sledeće konsultantske usluge:
 • izradu poslovnih planova (biznis planova);
 • pripremu sredstava obezbeđenja kredita (hipoteka, zaloga, garancija, jemstvo);
 • formulisanje potrebnih akata i odluka u vezi kredita, i
 • pripreme kreditnog zahteva odnosno dokumentacije.
Za dodatne informacije obezbeđeni su sledeći kontakt brojevi i adrese:

Telefoni:  031/500-300 i 500-700

Fax/tel: 031/516-755

Mobilni: 064/44-55-744

E-mail adresa:  Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli
 

Anketa

Uslovi za start-up kredite kod Fonda za razvoj u 2016. godini su:
 

Ko je Online

Imamo 53 gostiju na mreži

Partneri

Baner