Home Krediti
PDF Štampa El. pošta
Korisnici kredita:
 • novosonovana pravna lica;
 • iz proizvodnih,trgovinske i uslužnih delatnosti.
Kandidati za kreditnu podršku za početnike, pored potpuno novih, tek osnovanih pravnih lica, mogu biti i pravna lica osnovana od 01.01.2012. godine i kasnije.

Namena kredita:
 • nabavka (nove) opreme;
 • izgradnja, rekonstrukcija, adaptacija, sanacija i kupovina objekata.
Pored navedene namene, korisnik kredita može dobiti i neophodan deo trajnih obrtnih sredstava, koja su u funkciji planirane investicije, a najviše do 20% planiranog ulaganja.

Posebni uslovi:
 • podnosilac zahteva može biti lice koje nikad nije bilo osnivač preduzeća ili preduzetnik u smislu da je bilo obveznik poreza na dobit odnosno na prihod od samostalne delatnosti;
 • potrebno je da podnosilac zahteva nije pravosnažno osuđivan, niti se protiv njega vodi istraga za krivična dela protiv privrede i protiv imovine;
 • podnosilac zahteva može biti lice do 55 godina starosti.
Lica koja su u trenutku podnošenja zahteva zaposlena u javnim preduzećima i državnim institucijama ne mogu biti korisnici ovih sredstava.

Kreditni uslovi:
 • kamatna stopa:  2% na godišnjem nivou (za kredite sa garancijom benke); ili
 • kamatna stopa:  3,5% na godišnjem nivou (za ostale vrste obezbeđenja kredita);
 • rok otplate:  do 5 godine, u koji je uključen i
 • grace period (poček):  od 1 godine;
 • dinamika otplate:  kvartalno (tromesečno).
Iznos kredita:
 • minimalan kredit:     500.000,00 dinara;
 • maksimalan kredit: 4.000.000,00 dinara.
Instrumenti obezbeđenja kredita:
 • garancija poslovne banke;
 • hipoteka na: - građevinskim objektima;
  • građevinskom zemljištu (u privatnoj svojini);
  • poljoprivrednom zemljištu;
  • šumi i šumskom zemljištu.
 • ugovorno jemstvo (ili pristupanje dugu) pravnog lica.
Hipotekom na poljoprivrednom i šumskom zemljištu može se obezbediti kredit do iznosa od 500.000,00 dinara, a iznos iznad toga  - drugim instrumentima obezbeđenja. 
Vrednost obezbeđenja treba da osigura povraćaj kredita i pripadajuće kamate (odnos hipoteke i kredita: 1,1:1). 
 

Naše konsultantske usluge:

Agencija za poslovne usluge „Olimpija“ pruži kompletnu podršku preduzećima odnosno kandidatima koja konkurišu za Start up kredite za početnike.

Agencija „Olimpija“ od početka dodele ove vrste kredita vrši sledeće konsultantske usluge:
 • izradu poslovnih planova (biznis planova);
 • pripremu sredstava obezbeđenja kredita (garancije, hipoteka, jemstvo);
 • formulisanje potrebnih akata i odluka u vezi kredita,
 • osnivanje i/ili preregistracija privrednog društva; i
 • pripreme kreditnog zahteva odnosno dokumentacije.
Za dodatne informacije raspoloživi su sledeći kontakt brojevi i adrese:

Telefoni:  031/500-300 i 500-700

Fax/tel: 031/516-755

Mobilni: 064/44-55-744

E-mail adresa:  Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli
 

Anketa

Uslovi za start-up kredite kod Fonda za razvoj u 2016. godini su:
 

Ko je Online

Imamo 57 gostiju na mreži

Partneri

Baner