Home Krediti
PDF Štampa El. pošta
Korisnici kredita:
 • novosonovane preduzetničke radnje (preduzetnici);
 • iz proizvodnih, trgovinske, poljoprivredne i uslužnih delatnosti.
Kandidati za kreditnu podršku za početnike, pored potpuno novih, tek osnovanih preduzetničkih radnji, mogu biti i preduzetnici registrovani od 01.01.2012. godine i kasnije.

Namena kredita:
 • nabavka (nove) opreme (isključena nabavka putničkih vozila);
 • izgradnja, rekonstrukcija, adaptacija, sanacija  kupovina objekata.
Pored navedene namene, korisnik kredita može dobiti i neophodan deo trajnih obrtnih sredstava, koja su u funkciji planirane investicije, a najviše do 20% odobrenog kredita.

Posebni uslovi:
 • podnosilac zahteva može biti lice koje nikad nije bilo osnivač preduzeća ili preduzetnik u smislu da je bilo obveznik poreza na dobit odnosno na prihod od samostalne delatnosti;
 • potrebno je da podnosilac zahteva nije pravosnažno osuđivan, niti se protiv njega vodi istraga za krivična dela protiv privrede i protiv imovine;
 • podnosilac zahteva može biti lice do 55 godina starosti.
Lica koja su u trenutku podnošenja zahteva zaposlena u javnim preduzećima i državnim institucijama ne mogu biti korisnici ovih sredstava.

Kreditni uslovi:
 • kamatna stopa:  2% na godišnjem nivou (za kredite sa garancijom banke), ili
 • kamatna stopa:  3,5% godišnje (za kredite sa ostalim vrstama obezbeđenja);
 • rok otplate:  do 5 godine, u koji je uključen i
 • grace period (poček):  od 1 godine;
 • dinamika otplate:  kvartalno (tromesečno)
 • interkalarna kamata (u vreme mirovanja duga) - se pripisuje glavnici (ne plaća se).
Iznos kredita:
 • minimalan kredit:     500.000,00 dinara;
 • maksimalan kredit: 1.500.000,00 dinara.
Instrumenti obezbeđenja kredita:
 • garancija poslovne banke;
 • hipoteka na: - građevinskim objektima;
  • građevinskom zemljištu (u privatnoj svojini);
  • poljoprivrednom zemljištu;
  • šumi i šumskom zemljištu.
 • ugovorno jemstvo (ili pristupanje dugu) pravnog lica ili preduzetnika.
Vrednost obezbeđenja treba da osigura povraćaj kredita i pripadajuće kamate (procenjena vrednost nepokretnosti i kredita treba du budu najmanje u odnosu: 1,1:1). 
 

Naše konsultantske usluge:

Agencija za poslovne usluge „Olimpija“ pruži kompletnu podršku preduzetnicima odnosno kandidatima koja konkurišu za Start up kredite za početnike.

Agencija „Olimpija“ od početka dodele ove vrste kredita vrši sledeće konsultantske usluge:
 • izradu poslovnih planova (biznis planova);
 • pripremu sredstava obezbeđenja kredita (garancija, hipoteka, jemstvo);
 • formulisanje potrebnih akata i odluka u vezi kredita,
 • osnivanje i/ili preregistracija preduzetnika; i
 • pripreme kreditnog zahteva odnosno dokumentacije.
Za dodatne informacije obezbeđeni su sledeći kontakt brojevi i adrese:

Telefoni:  031/500-300 i 500-700

Fax/tel: 031/516-755

Mobilni: 064/44-55-744

E-mail adresa:  Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli
 

Anketa

Uslovi za start-up kredite kod Fonda za razvoj u 2016. godini su:
 

Ko je Online

Imamo 61 gostiju na mreži

Partneri

Baner