Home O Nama
PDF Štampa El. pošta

Poštovani posetioci,

 

Agencija za poslovne usluge „Olimpija“ je konsultantska organizacija za pružanje usluga privrednim subjektima: preduzećima i preduzetnicima, kao i fizičkim licima, u oblasti ekonomskih i usluga kompanijskog prava.

Osnovana je 1997. godine i u proteklom periodu je proširila svoju aktivnost kako u pogledu spektra usluga tj. poslovno-uslužnog programa, tako i u pogledu teritorijalnog delovanja. Danas Agencija "Olimpija" pruža ekonomske i pravne usluge privrednim subjektima na teritoriji cele Republike Srbije, i to iz svih privrednih sektora. 

Agencija „Olimpija“ pruža sledeće usluge odnosno vrši izradu elaborata, studija, analiza i drugih dokumenata koji pokrivaju sledeće oblasti:

1. Procena vrednosti imovine pravnih i fizičkih lica;
2. Investicioni programi i biznis planovi;
3. Studije opravdanosti i Feasibility studije;
4. Procena vrednosti kapitala;
5. Planovi reorganizacije i konsolidacije;
6. Finansijska analiza i konsalting;
7. Analiza boniteta i rang analiza;
8. SWOT analiza;
9. Usluge iz oblasti kompanijskog prava;
10. Due diligence;
11. Višekriterijumsko odlučivanje (MCDA/MCDM);
12. Planiranje i analiza poslovanja.

 

Tim Agencije "Olimpija" čine stručnjaci sa velikim iskustvom u navedenim oblastima, a naročito su specijalizovani za izradu navedenih ekonomskih studija, procenu imovine i kapitala, kao i implementacije modernog odnosno aktuelnog kompanijskog prava.

Agencija „Olimpija“ je formirala proceniteljski tim, koji čini veći broj stručnih saradnika - sudskih veštaka različitih struka, koji pokrivaju široku oblast procene. U proceniteljskom timu Agencije su sudski veštaci (koji poseduju Rešenje Ministarstva pravde) za sledeće oblasti: građevina, tehnika, poljoprivreda, šumarstvo i ekonomija. Ovako sastavljen proceniteljski tim omogućava da se izvrši procena najkompleksnijih (proizvodnih) poslovnih sistema, a efikasna organizacija  - da se to učini na teritoriji cele Republike. 

 

S poštovanjem  

Osnivač       

Predrag Milivojević

 

 

 

 

Anketa

Uslovi za start-up kredite kod Fonda za razvoj u 2016. godini su:
 

Ko je Online

Imamo 25 gostiju na mreži

Partneri

Baner