Home Procena imovine
Procena imovine
PROCENA VREDNOSTI IMOVINE PDF Štampa El. pošta
Agencija vrši procenu vrednosti svih oblika imovine pravnih i fizičkih lica.
Procena imovine se vrši za potrebe formiranja početne kupoprodajne cene kod prometnih transakcija te imovine, izveštaja o stvarima (i pravima) koja se unose kao ulog odnosno ulozi u privredna društva, vrednovanja obaveznih investicija (kod privatizacije), procenjivanja bilansnih pozicija (podebno po MRS 16), uspostavljanje hipoteka, stečajeva, statusne promena firmi, kao i za potrebe procene kapitala preduzeća odnosno provrednih društava.
Nejčešće se vrši procena sledećih oblika imovine:
 • građevinskih objekata
 • građevinskog zemljišta
 • poljoprivrednog zemljišta
 • voćnjaka odnosno dugogodišnjih zasada
 • šuma i šumskog zemljišta
 • proizvodne opreme i postrojenja
 • saobraćajnih sredstava i mehanizacije
 • poslovnih kompleksa benzinskih stanica tj. pumpi
 • KDS- kablovskih distributivnih sistema
 • rudnika i kamenoloma (kao prirodnog bogatstva)
 • akcija i udela u osnovnom kapitalu privrednih društava
U proceni imovine primenjuje se više metoda. Izbor metode zavisi od svrhe za koju se vrši procena. Takođe ovaj izbor je u dobrom delu opredeljen i oblikom imovine za koju se vrši procena. Na stranicama ove prezentacije mogu se naći osnove metoda koje procenitelji Agencije promenjuju u proceni pojedinih vidov a imovine i/ili u pojedinim okolnostima. 
 
PROCENA VREDNOSTI OBJEKATA PDF Štampa El. pošta
Procena vrednosti objekta uobičajeno se radi po dve metode:
 • metodom građevinske vrednosti objekta i
 • metodom tržišne vrednosti objekta.
Građevinska vrednost, odnosno procena gradjevinske vrednosti objekta zasnovana na Cost approach metodi, formirana je na bazi procene vrednosti izgradnje istih objekata na istoj lokaciji, umanjenoj za procenjeni procenat realne amortizacije tih objekata. Procenjena cena novoizgrađenih objekata obuhvata cenu gradnju objekata (vrednost ugrađenog materijala, kao I utošenog rada), kao i kompletno infrastrukturno opremanje lokacije i objekata.
Procena amortizovanosti se zasniva na procenjenom I proteklom veku trajanja objekta, I u najvećoj meri je zavisna od vrste građevinskog materijala I načina gradnje. Na nju takođe utiče i kvalitet održavanja nepokretnosti u prethodnom periodu.
Tržišna vrednost, odnosno procena tržišne vrednosti objekta zasnovana na Seles approach metodi bazira se upoređivanju sa slobodno formiranim cenama na tržištu ponude i potražnje istih ili sličnih objekata, na istim ili sličnim lokacijama. I tržišna vrednost podrazumeva sagledavanje kompletne građevinske vrednosti nepokretnosti, ali na njeno formiranje utiču i drugi faktori: vrednost zemljišta odnosno lokacije na kojoj je objekat sagrađen, regulisanost imovinsko-pravnih odnosa, kvalitet investiciono-tehničke dokumentacije, mogućnost rekonstrukcije i prilagođavanja, mogućnost alternativne namene, blizina gradskih centara i saobraćajnica, makro i miko lokacija, konjiktura i iz nje izvedena tražnja na tržištu nekretnina.
 
PROCENA VREDNOSTI ŠUMA I ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA PDF Štampa El. pošta
Procena vrednosti suma i sumskog zemljista
Procenom vrednosti šuma obuhvata se vrednost šuma i vrednost šumskog zemljišta.
Procena vrednosti šuma vrši se tako što se prvo utvrdi stvarna drvna zapremina po vrstama drveća i eventualno po površinskim jedinicama za uređene šume. Za neuređene šume (nije vršen premer) procenjena je drvna zapremina po vrstama drveća i po površini.
Posebno se procenjuje vrednost šumskog i ostaloga zemljišta.
Utvrđena drvna zapremina – bruto masa umanjuje se za otpadak koji je stvaran (evidentiran pri seči) i dobije se neto drvna zapremina. Neto drvna zapremina se zatim pomnoži sa važećim cenama drvnih sortimenata koji se mogu dobiti od ove drvne zapremine i tako se dobije prodajna vrednost drveta. Od prodajne vrednosti drveta se odbijaju troškovi proizvodnje drveta i dobije se „vrednost drveta na panju”.
Troškovi proizvodnje drvnih sortimenata su efektivni troškovi seče i izrade drvnih sortimenata,  troškovi privlačenja drvnih sortimenata do kamionskog puta.
Na vrednost drveta na panju dodaje se vrednost šumskog zemljišta pod šumom, i dobija se vrednost šume odnosno šuma i šumskog zemljišta.
 


Anketa

Uslovi za start-up kredite kod Fonda za razvoj u 2016. godini su:
 

Ko je Online

Imamo 12 gostiju na mreži

Partneri

Baner