PDF Štampa El. pošta
Metod diskontovanog novčanog toka (DNT) spada u grupu prinosnih metoda za procenu vrednosti kapitala. Suština ovog metoda je da se preduzeće posmatra kao jedinstveni mehanizam tj. sistem za pravljenje profita (dobiti), i da od ove sposobnosti direktno i zavisi vrednost tog mehanizma. Vrednost preduzeća (i kapitala) je direktno zavisna od sposobnosti  da konkretno preduzeće oplodi angažovani kapital i ostvari zaradu - profit.
Ovako neposredno određivanje vrednosti preduzeća pretpostavlja mogućnost sagledavanja budućih poslovnih aktivnosti sa dovoljnom pouzdanošću. To podrazumeva da se u projektovanom periodu, koji ne može biti kraći od pet godina, sa zadovoljavajućom izvesnošću predviđaju prihodi i rashodi, tj. rezultat poslovanja. Takođe se planiraju dugoročni i kratkorona kreditna zaduženja i plan servisiranja tih kredita, kao i investicije koje su izvesne, a koje neće u osnovi menjati postojeće kapacitete i proizvodni program. Potrebna obrtna sredstva (zalihe, potraživanja), kao i spontani izvori finansiranja (dobavljači, ostale kratkoročne obaveze) planiraju se na bazi prethodnog iskustva i očekivanih promena u nivou angažovanja ovih sredstava ili izvora.
Na osnovu navedenih elemenata sačinjavaju se planirani bilansi uspeha, stanja i neto novčanog toka.
Neto novčani tok predstavlja razliku priliva i odliva sredstava u projektovanom periodu. Prilive sredstava, uz dobit i amortizaciju, čine povećanje svih pozicija pasive i smanjenje pozicija aktive. Odlive sredstava, uz gubitak i investicije, čine sva smanjenja izvora finansiranja i povećanje pozicija imovine.
DNT
 
Sadašnja vrednost novčanog toka iz svake godine projektovanog perioda je funkcionalno zavisna od cene kapitala, koja se iskazuje kao diskontna stopa. Ona se sastoji od stope bez rizika, koja manifestuje stopu oplodnje kapitala plasiranog u nerizične projekte, kao i stope koja uključuje rizike ulaganja u konkretno preduzeće kao i u Srbiju u celini.
Metod diskontovanog novčanog toka (DNT) pretpostavlja nastavak poslovanja preduzeća i posle projektovanog perioda, po stabilnim stopama, što znači da se značajan deo vrednosti preduzeća nalazi u ovom preostalom - rezidualnom periodu. Vrednost preduzeća u rezidualu, određuje se na različite načine, a najpoznatiji je Gordonov model.
Diskontovanjem vrednosti neto novčanog toka iz projektovanog perioda i posebno iz reziduala odgovarajućim diskontnim stopama dobija se sadašnja vrednost kapitala preduzeća.
Metod DNT je razvijen u dve varijante:
  • posle servisiranja dugova i
  • pre servisiranja dugova.
Vrednost kapitala na osnovu metode diskontovanog novčanog toka (DNT) je zbir sadašnje vrednosti neto novčanog toka iz perioda za koji je vršena projekcija i sadašnje vrednosti neto novčanog toka u rezidualnom periodu.
 
 

Anketa

Uslovi za start-up kredite kod Fonda za razvoj u 2016. godini su:
 

Ko je Online

Imamo 47 gostiju na mreži

Partneri

Baner