PDF Štampa El. pošta
Metod likvidacione vrednosti (LV) spada u grupu troškovnih metoda procene kapitala. Likvidaciona vrednost kapitala odnosno preduzeća se utvrđuje na osnovu bilansa stanja, koji se sastavlja na određeni dan – a po zakonu – obavezno na kraju poslovne godine. Dan sastvljanja završnog računa odnosno bilansa uspeha I stanja uzima se kao dan procene.
Procena se vrši polazeći od pretpostavke redovne likvidacije subjekta procene. Pod redovnom likvidacijom se podrazumeva prestanak rada preduzeća i prodaje njegove imovine po cenama koje se formiraju u zavisnosti od uslova na tržištu. Pod likvidacionom vrednošću imovine podrazumeva se novčani iznos koji bi mogao biti ostvaren pojedinačnom prodajom delova imovine u postupku redovne likvidacije. Pri utvrđivanju likvidacione vrednosti preduzeća polazi se od stvarnih, inventarom utvrđenih stavki imovine preduzeća i aktuelnih tržišnih cena te imovine. Tržišna vrednost imovine se zasniva na proceni cena koje bi se mogle postići za imovinu, prilikom prodaje u datom stanju.
LV
 
Na osnovu izvršene procene pojedinih kategorija bilansa, tj. imovine i izvora finansiranja preduzeća, kao i procene troškova u postupku redovne likvidacije sledi obračun likvidacione vrednosti kapitala.
Dakle, likvidaciona vrednost preduzeća je zbir tržišnih vrednosti imovinskih delova preduzeća umanjenih za realne (stvarne) obaveze i planirane troškove likvidacije.
 
 

Anketa

Uslovi za start-up kredite kod Fonda za razvoj u 2016. godini su:
 

Ko je Online

Imamo 46 gostiju na mreži

Partneri

Baner