Home Rezervisanja
Obračun rezervisanja za otpremnine i jubilarne nagrade po MRS 19 i Odeljku 28 MSFI za MSP PDF Štampa El. pošta

altOvaj period godine je karakterističan po velikoj angažovanost na izradi godišnjeg računa odnosno finansijskih izveštaja za 2017. godinu.

Već niz godina, prema našim računovodstvenim propisima, postoji i obaveza rezervisanja t.j. obračunavanja i iskazivanja u poslovnim knjigama, finansijskim izveštajima i napomenama, kao i obaveza obelodanjivanja  - za otpremine zaposlenih u penziju, jubilarne nagrade i neiskorišćene godišnje odmore.

Ovaj zahtev proistekao je iz MSFI i MRS koji se primenjuju i u našoj zemlji, a konkretno ova vrsta rezervisanja je obaveza iz MRS 19 i Odeljka 28 MSFI za MSP. Njihov smisao je da se ovi budući izdaci realno procene, i da se ravnomerno troškovima optereti ceo period u kom se oni stvaraju. Prema toj logici trošak otpremnine ne nastaje samo u trenutku kada zaposleni odlazi u penziju, već tokom čitavog radnog veka kod poslodavca. Slično je rezonovanje i sa logikom troška kod jubilarnih nagrada.

Naša Agencija je osposobljena da izvrši ovaj obračun u skladu sa svim zahtevima standarda MRS 19 i Odeljka 28 MSFI za MSP, kao i sa praksom najvećih revizorskih kuća, efikasno i uz minimalno angažovanje vaših kadrova, koji su sada zauzeti izradom finansijskih izveštaja!

U postupku obračuna rezervisanja vršimo:

 

 • Obračun rezervisanja za prethodnu 2016. godinu (ako je ovo prvo rezervisanje);
 • Korigovan obračun rezervisanja za prethodnu 2016. godinu (ako je bilo promena u pravilima dodele ovih naknada odnosno šeme beneficija);
 • Obračun rezervisanja za tekuću, 2017. godinu;
 • Obračun za tekuću 2017. godinu, po aktuarskim pretpostavkama za 2016. godinu!
 • Obračun za potrebe obelodanjivanja, uključujući i obračun troška ili prihoda prošlih usluga, troška rada za tekuću godinu (za koju se vrši obračun), predviđenog troška kamate, kao i aktuarskih dobitaka i gubitaka;
 • Ukidanja ranijih rezervisanja;

 

Obračun ovih rezervisnja vršimo, ako je potrebno, i po organizacionim jedinicama vašeg privrednog društva.

Kao rezulatat obračuna izrađuje se elaborat o rezervisanjima koji sadrži:

 

 • podatke o naručiocu,
 • osnovne pretpostavke i parametre na kojima su rezervisanja urađena,
 • pregled obračuna po svakom pojedincu i organizacionim celinama,
 • tabelu informacija za obelodanjivanje,
 • stavove za knjiženje i poslovnim knjigama.

 

Pod osnovnim pretpostavkama t.j. parametrima se podrazumevaju određivanje diskontne stope, stope prosečnog dugoročnog rasta zarada, stope fluktuacije radne snage i stope mortaliteta, zakonske (neoporezive) osnovice za obračun otpremnina, kao i pravila iz računovodstvenih politika odnosno pojedinačnog kolektivnog ugovora o ovim beneficijama odnosno naknadama zaposlenih.

Spremni smo da obezbedimo i elektronsku bazu izvršenih rezervisanja za potrebe kasnijeg postupanja sa obračunatim podacima (praćenja, ukidanja, sledećeg rezervisanja itd.).

Takođe smo spremni da damo dodatna, detaljnija obrazloženja naših postupaka, metoda rada i potrebnih podataka za što realniji obračun ove vrste dugoročnih rezervisanja.

 

Više informacija možete dobiti preko sledećih kontakt adresa odnosno brojeva telefona:

e-mail: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Mobilni telefoni: 065/35-16-759 i 064/44-55-744

 

Anketa

Uslovi za start-up kredite kod Fonda za razvoj u 2016. godini su:
 

Ko je Online

Imamo 22 gostiju na mreži

Partneri

Baner