Home Rezervisanja
Obračun rezervisanja za otpremnine po MRS 19 PDF Štampa El. pošta

altOvaj period godine je karakterističan po velikoj angažovanost na izradi godišnjeg računa odnosno finansijskih izveštaja za 2016. godinu.

Već niz godina, prema našim računovodstvenim propisima, postoji i obaveza rezervisanja t.j. obračunavanja i iskazivanja u poslovnim knjigama, finansijskim izveštajima i napomenama, kao i obaveza obelodanjivanja  - za otpremine zaposlenih u penziju, jubilarne nagrade i neiskorišćene godišnje odmore.

Ovaj zahtev proistekao je iz MSFI i MRS koji se primenjuju i u našoj zemlji, a konkretno ova vrsta rezervisanja je obaveza iz MRS 19. Njihov smisao je da se ovi budući izdaci realno procene, i da se ravnomerno troškovima optereti ceo period u kom se oni stvaraju. Prema toj logici trošak otpremnine ne nastaje samo u trenutku kada zaposleni odlazi u penziju, već tokom čitavog radnog veka kod poslodavca. Slično je rezonovanje i sa logikom troška kod jubilarnih nagrada.

Naša Agencija je osposobljena da izvrši ovaj obračun u skladu sa svim zahtevima standarda MRS 19, kao i sa praksom najvećih revizorskih kuća, ali i efikasno i uz minimalno angažovanje vaših kadrova, koji su sada zauzeti izradom završnog računa!

U postupku rezervisanja vršimo:

 

  • Obračun rezervisanja za prethodnu 2015. godinu (ako je ovo prvo rezervisanje);
  • Obračun rezervisanja za tekuću, 2016. godinu;
  • Obračun za tekuću 2016. godinu, po aktuarskim pretpostavkama za 2015. godinu!
  • Obračun za potrebe obelodanjivanja, uključujući i obračun troška rada za tekuću godinu (za koju se vrši obračun), predviđenog troška kamate, kao i aktuarskih dobitaka i gubitaka;
  • ukidanja ranijih rezervisanja;

 

Obračun ovih rezervisnja vršimo, ako je potrebno, i po organizacionim jedinicama vašeg Društva.

Kao rezulatat obračuna izrađuje se elaborat o rezervisanjima koji sadrži:

 

  • podatke o naručiocu,
  • osnovne pretpostavke i parametre na kojima su rezervisanja urađena,
  • pregled obračuna po svakom pojedincu i organizacionim celinama,
  • tabelu informacija za obelodanjivanje,
  • stavove za knjiženje i poslovnim knjigama.

 

Pod osnovnim pretpostavkama t.j. parametrima se podrazumevaju određivanje diskontne stope, stope prosečnog dugoročnog rasta zarada, stope fluktuacije radne snage i stope mortaliteta, zakonske osnovice za obračun otpremnina, kao i pravila iz računovodstvenih politika odnosno pojedinačnog kolektivnog ugovora o ovim beneficijama odnosno naknadama zaposlenih.

Spremni smo da obezbedimo i elektronsku bazu izvršenih rezervisanja za potrebe kasnijeg postupanja sa obračunatim podacima (praćenja, ukidanja, sledećeg rezervisanja itd.).

Takođe smo spremni da damo dodatna, detaljnija obrazloženja naših postupaka, metoda rada i potrebnih podataka za što realniji obračun ove vrste dugoročnih rezervisanja.

 

Anketa

Uslovi za start-up kredite kod Fonda za razvoj u 2016. godini su:
 

Ko je Online

Imamo 41 gostiju na mreži

Partneri

Baner