BIZNIS PLANOVI

Program za TOS

Obračunavamo optimalan iznos trajnih obrtnih sredstava (TOS-a) koji je potreban da Vaše poslovanje funkcioniše bez problema sa nabavkama, isporukama i zalihama.

Program za trajna obrtna sredstva - TOS

Ova vrsta kredita se uzima za finansiranje trajnih obrtnih sredstava potrebnih za stabilno poslovanje preduzeca ili preduzetnika, povecanje prometa i dobiti. Potreba za trajnim obrtnim sredstvima se narocito javlja u privrednim subjektima koji ubrzano rastu, pa iz sopstvenih izvora ne mogu samostalno podmiriti zahteve za vecim iznosom obrtnih sredstva. U tom slucaju se banka ili Fond mogu javiti kao kreditor koji uz duže rokove pokušava da nadomesti inicijalni nedostatak tekuce aktive.

Trajna obrtna sredstva

Trajna obrtna sredstva predstavljaju deo obrtnih sredstava – zaliha, potraživanja, finansijske aktive koji je trajno vezan u cilju održavanja kontinuiteta poslovnog procesa. Preduzece u svakom  trenutku poseduje odredenu kolicinu zaliha, odnosno sirovina i materijala, poluproizvoda, gotovih proizvoda i robe, potraživanja od kupaca i gotovine koji omogucava optimalno korišcenje proizvodnih kapaciteta. Razliku izmedu ukupno potrebnih obrtnih sredstava i izvora iz tekuceg poslovanja (stalne obaveze prema dobavljacima i po osnovu zarada), cine trajna obrtna sredstva.

Po svom karakteru, sa aspekta vremenskog perioda imobilizacije, trajna obrtna sredstva (TOS) spadaju u dugorocno vezana sredstva preduzeca.

Odobrenje kredita

Za njihovo pribavljanje odobravaju krediti vecih iznosa i sa dužim rokovima otplate, i nešto nižim troškovima. Obicno se ovi krediti odobravaju na rok od godinu do dve, uz mogucnost korišcenja grejs perioda, koji omogucava relaksaciju procesa poslovanja dok se ne postigne pun obrt sredstava.
Program za trajna obrtna sredstva (Program za TOS) je biznis plan odnosno poslovni plan, cija je specificnost da ne ispituje opravdanost ulaganja u konkretan projekat. Umesto toga, ispituje se, kao što je navedeno, racionalnost tj. opravdanost povecanja nivoa trajnih obrtih sredstava i trajnog obrtnog fonda.

Sadržaj Programa za trajna obrtna sredstva (TOS):

 • Osnovni podaci o privrednom društvu

 • Planirana ulaganja u Tos (trajna obrtna sredstva) sa efektima ulaganja

  • svrha i opis ulaganja u TOS
  • plan proizvodnje ili planirani obim usluga
  • tržište prodaje i nabavke
  • obracun troškova
  • formiranje ukupnog prihoda
  • obracun potrebnih TOS
  • konstrukcija finansiranja
  • plan radne snage
  • dinamicki plan bilansa uspeha
  • finansijski tok projekta
  • ekonosmki tok projekta
 • Dinamicka ocena ekonomske efikasnosti programa

 • Analiza osetljivosti

 • Zakljucna ocena programa

Kontaktirajte nas!

Imate li pitanje ili zahtev? Pozovite nas ili nam pišite.

Pozovite nas +381 (0)31 500 300

Adresa

Nikole Pašića 38b/I, Užice 31000, Srbija +381(0) 31 516 755 +381(0) 65 3516 759

Filijala

Cara Lazara 78, Kraljevo 36000, Srbija +381(0) 65 3516 758 +381(0) 64 0036 005

  Vaše ime i prezime
  Vaš email
  Naslov
  Vaša poruka