BIZNIS PLANOVI

Studija opravdanosti

Studijom opravdanosti dokazujemo realnost i opravdanost investicija za koje dozvole izdaju nadležna ministarstva, pokrajinski sekretarijati, i organi lokalnih samouprava.

O obaveznosti studija opravdanosti

Studija opravdanosti je kompleksan investicioni elaborat koji detaljno i sveobuhvatno ispituje mogucnosti realizacije odredenog investicionog projekta, kao i opravdanost tj. racionalnost tog ulaganja.

Kod velikih investicija poželjno je izvršiti ovako detaljnu analizu, pre donošenja odluka koje imaju dalekosežni krakter. U principu ona se radi kod najvecih investicija, koje u principu sprovode velike kompanije.

U studiji se ispituju odnosno analiziraju tehnicko-tehnološka rešenja, organizacione potrebe i mogucnosti, uticaj na životnu sredinu, kadrovska pitanja, transferi tehnologije, finansijske potrebe i izvori finansiranja, ekonomska opravdanost i uticaj investicije na društvenu zajednicu (posledice na zapošljavanje, društveni proizvod, izvoz, supstituciju uvoza, ekonomsku nezavisnost, nacionalnu bezbednost itd).

Medutim, u Srbiji je u posebnim slucajevima izrada studija opravdaosti i obavezna. Pozitivnim propisima je utvrdena nadležnost resornog ministarstva za izdavanje gradevinskih dozvola za objekte posebne namene i/ili objekte koji se grade na posebnim lokacijama. Takode je propisano koju dokumentaciju treba pripremiti za dobijanje gradevinske dozvole. Jedan od neophodnih dokumenata je i prethodna studija opravdanosti odnosno studija opravdanosti.

 

Razlika izmedu prethodne studije opravdanosti i studije opravdanosti je sledeca:

 • prethodna studija opravdanosti se vezuje za generalni projekat, i u njoj se razmatraju varijantna rešenja;
 • studija opravdanosti se radi na osnovi idejnog projekta, kada je vec izvršen izbor u postupku razmatranja alternativnih rešenja izvodenja investicije.
Obim i sadržaj prethodne i studije opravdanosti su dati u sledecim redovima.
Prethodnom studijom opravdanosti utvrduje se narocito prostorna, ekološka, društvena, finansijska, tržišna i ekonomska opravdanost investicije za više varijanti rešenja koja su definisana generalnim projektom. Na osnovu ove studije može se doneti planski dokument, kao i odluka o opravdanosti ulaganja u prethodne radove planirane investicije, izradu idejnog projekta i izradu studije opravdanosti.
Studija opravdanosti je još složeniji investicioni elaborat. Studijom opravdanosti odreduje se narocito prostorna, ekološka, društvena, finansijska, tržišna i ekonomska opravdanost investicije za izabrano rešenje, razradeno idejnim projektom, na osnovu kojeg se donosi odluka o opravdanosti ulaganja i pokretanju postupka za izdavanje odobrenja za izgradnju.
Osnovu za izradu studije opravdanosti cine prethodni radovi i prethodna studija opravdanosti sa generalnim projektom. Studija opravdanosti obavezno sadrži i idejni projekat.
Obavezan (propisan) sadržaj i obim prethodne studije opravdanosti, kada se ona radi za potrebe dobijanja dozvole kod resornog ministarstva Republike Srbije je sledeci:
 • Uvod

 • Analizu postojeceg stanja

 • Tržišni aspekt – analiza i projekcija

 • Prikaz tehnološko-tehnickih rešenja u generalnom projektu

 • Analizu nabavnog tržišta

 • Prostorni aspekt

 • Prethodnu analizu uticaja na životnu sredinu

 • Finansijsku analizu i ocenu

 • Društveno-ekonomsku analizu i ocenu

 • Analizu osetljivosti i rizika investiranja

 • Prethodnu analizu izvora finansiranja i finansijskih obaveza

 • Prethodnu analizu organizacionih i kadrovskih mogucnosti

 • Zakljucak o prethodnoj studiji opravdanosti

  Studija opravdanosti, koja se podnosi navedenom ministarstvu u Republici Srbiji za dobijanje odobrenja za izgradnju, obavezno sadrži:

 • Podatke o naruciocu i autorima studije

 • Uvod

 • Ciljeve i svrhu investiranja

 • Opis objekta

 • Analizu razvojnih mogucnosti investitora

 • Metodološke osnove izrade studije

 • Tehnicko-tehnološko rešenje u idejnom projektu

 • Tržišne aspekte

 • Prostorne aspekte

 • Ekološke aspekte

 • Ekonomske troškove

 • Dobiti – koristi

 • Finansijsku efikasnost sa ocenom rentabilnosti i likvidnosti

 • Društveno-ekonomsku efikasnost

 • Analizu osetljivosti i rizika investiranja

 • Analizu izvora finansiranja, finansijskih obaveza i dinamike

 • Analizu organizacionih i kadrovskih mogucnosti

 • Zakljucak o opravdanosti investicije

Kontaktirajte nas!

Imate li pitanje ili zahtev? Pozovite nas ili nam pišite.

Pozovite nas +381 (0)31 500 300

Adresa

Nikole Pašića 38b/I, Užice 31000, Srbija +381(0) 31 516 755 +381(0) 65 3516 759

Filijala

Cara Lazara 78, Kraljevo 36000, Srbija +381(0) 65 3516 758 +381(0) 64 0036 005

  Vaše ime i prezime
  Vaš email
  Naslov
  Vaša poruka