FOND ZA RAZVOJ

Investicioni krediti

Fond za razvoj Republike Srbije odobrava dugoročne investicione kredite privrednim društvima i preduzetnicima za nabavku opreme i izgradnju odnosno pribavljanje proizvodnog i poslovnog prostora radi unapređenja i razvoja poslovanja.

Finansiranje investicija pod najpovoljnijim uslovima

Korisnici kredita:

 • pravna lica u većinskom privatnom ili državnom vlasništvu (osim javnih preduzeća);
 • preduzetnici, registrovani u APR-u.

Kandidati za dugoročni investicioni kredit kod Fonda za razvoj moraju imati dobit u poslovanju u poslednje dve poslovne godine (u 2021. i 2022. godini).

Namena kredita:

 • nabavka opreme, mašina, postrojenja;
 • izgradnja, rekonstrukcija i/ili kupovina proizvodnog ili poslovnog prostora.

Pored navedene namene, korisnik kredita može dobiti i neophodan deo trajnih obrtnih sredstava, koja su u funkciji planirane investicije.

Kreditni uslovi:

 • kamatna stopa: 1,5% na godišnjem nivou (uz bankarsku garanciju);
 • kamatna stopa: 2,5% na godišnjem nivou (sa drugim instrumentima obezbeđenja);
 • rok otplate: do 10 godina (za preduzetnike do 8 godina);
 • grace period (poček): do 1 godine;
 • dinamika otplate: mesečno/tromesečno
 • u grejs periodu se interkalarna kamata obračunava tromesečno unazad i pripisuje glavnom dugu.

Posebni uslovi i ograničenja:

 • priznavanje ulaganja: prihvataju se ulaganja izvršena i šest meseci pre podnošenja zahteva za kredit;
 • maksimalan iznos kredita: 250.000.000,00 dinara; minimalan broj zaposlenih radnika za pomenuti maksimalan iznos je 50 radnika.
 • obaveza korisnika kredita je da u periodu korišćenja kredita ne smanjuje broj zaposlenih radnika;
 • isporučilac opreme ne može biti fizičko lice;
 • prodavac nepokretnosti ne može biti povezano lice sa korisnikom kredita, u smislu Zakona o privrednim društvima i Zakona o bankama.

Ukoliko je sredstvo obezbeđenja prvoklasna bankarska garancija, iznos svakog pojedinačnog kredita utvrdiće se u skladu sa njenim iznosom.

Kontaktirajte nas!

Imate li pitanje ili zahtev? Pozovite nas ili nam pišite.

Pozovite nas +381 (0)31 500 300

Adresa

Nikole Pašića 38b/I, Užice 31000, Srbija +381(0) 31 516 755 +381(0) 65 3516 759

Filijala

Cara Lazara 78, Kraljevo 36000, Srbija +381(0) 65 3516 758 +381(0) 64 0036 005

  Vaše ime i prezime
  Vaš email
  Naslov
  Vaša poruka