FOND ZA RAZVOJ

Krediti za ulkaganje u nerazvijena područja

Pravo da konkurišu za kredite imaju svi privredni subjekti koji posluju u nedovoljno razvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave, i koji su poslovali pozitivno u godini koja prethodi godini podnošenja kreditnog zahteva.

Povoljni kreditni uslovi za investiranje u nerazvijenim područjijma

 • Pravo da konkurišu za kredite imaju svi privredni subjekti koji posluj u nedovoljno razvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave. Uslov je da imaju pozitivan finansijski rezultat u godini koja prethodi godini podnošenja zahteva, kao i pozitivne tendencije u bruto bilansu za tekuću godinu.

  Nedovoljno razvijene jedinice lokalne samouprave su one koje su razvrstane u treću grupu razvijenosti, dok u izrazito nerazvijene spadaju jedinice lokalne samouprave razvrstane u četvrtu grupu razvijenosti.

  1. Krediti za mikro, mala, srednja i velika pravna liica

  1.1. Investicioni krediti za mikro, mala, srednja i velika pravna lica

  Kreditni uslovi Fonda:

  • kamatna stopa: 1,0% na godišnjem nivou (ukoliko je sredstvo obezbeđenja garancija/menica poslovne banke) ili

  • kamatna stopa: 1,8% uz ostala sredstva obezbeđenja;

  • rok otplate: do 10 godina u okviru koga je grejs period do 1 godine.

  1.2. Krediti za trajna obrtna sredstva za mikro, mala, srednja i velika pravna lica

  Kreditni uslovi Fonda:

  • kamatna stopa: 1,0% na godišnjem nivou (ukoliko je sredstvo obezbeđenja garancija/menica poslovne banke) ili

  • kamatna stopa: 1,8% uz ostala sredstva obezbeđenja;

  • rok otplate: do 4 godine u okviru koga je grejs period do 6 meseci.

  1.3. Krediti za refinansiranje za mikro, mala, srednja i velika pravna lica

  Kredite za refinansiranje kredita kod poslovnih banaka, Fond će odobravati isključivo za privredne subjekte koji se bave proizvodnjom i zapošljavaju veći broj radnika.

  2. Krediti za preduzetnike

  2.1. Krediti za investicione projekte za preduzetnike

  Kreditni uslovi Fonda:

  • kamatna stopa: 1,0% na godišnjem nivou (ukoliko je sredstvo obezbeđenja garancija/menica poslovne banke) ili

  • kamatna stopa: 1,8% uz ostala sredstva obezbeđenja;

  • rok otplate: do 8 godina u okviru koga je grejs period do 1 godine.

  2.2. Krediti za trajna obrtna sredstva za preduzetnike

  Kreditni uslovi Fonda:

  • kamatna stopa: 1,0% na godišnjem nivou (ukoliko je sredstvo obezbeđenja garancija/menica poslovne banke) ili

  • kamatna stopa: 1,8% uz ostala sredstva obezbeđenja;

  • rok otplate: do 4 godine u okviru koga je grejs period do 6 meseci.

  2.3. Krediti za refinansirane preduzetnika

  Kredite za refinansiranje kredita kod poslovnih banaka, Fond će odobravati isključivo za privredne subjekte koji se bave proizvodnjom i zapošljavaju veći broj radnika.

  Instrumenti obezbeđenja kredita:

  Tržišna vrednost instrumenta obezbeđenja kredita u odnosu na vrednost kredita i/ili garancije mora da bude 1:1.

Kontaktirajte nas!

Imate li pitanje ili zahtev? Pozovite nas ili nam pišite.

Pozovite nas +381 (0)31 500 300

Adresa

Nikole Pašića 38b/I, Užice 31000, Srbija +381(0) 31 516 755 +381(0) 65 3516 759

Filijala

Cara Lazara 78, Kraljevo 36000, Srbija +381(0) 65 3516 758 +381(0) 64 0036 005

  Vaše ime i prezime
  Vaš email
  Naslov
  Vaša poruka