FOND ZA RAZVOJ

Krediti za TOS

Fond za razvoj Republike Srbije odobrava privrednim subjektima kredite za trajna i obrtna sredstva t.j. kredite za TOS za nabavku sirovina i materijala, pribavljanja i formiranja zaliha i potraživanja, izmirenja obaveza dobavljačima i pokriće troškova poslovanja, kako bi se obezbedila njihova tekuća likvidnost i stabilnost poslovanja.

Kreditom za TOS se finansira tekuća i trajna likvidnost

Korisnici kredita:

 • privredna društva registrovana kao mikro, mala, srednja i velika pravna lica;

 • preduzetnici, registrovani u  APR-u

Namena kredita:

Formiranje trajnih obrtnih sredstava – TOS-a (zaliha, potraživanja i gotovine) potrebnih za optimalno funkcionisanje poslovnog procesa i održavanje stabilne i trajne likvidnosti preduzeća, kao i za redovno izmirenje obaveza prema dobaljačima i kooperantima odnoso plaćanja za redovne troškove  poslovanja.

Kreditni uslovi:

 • kamatna stopa:  1,8% na godišnjem nivou (uz bankarsku garanciju);

 • kamatna stopa:  2,8% na godišnjem nivou (sa drugim instrumentima obezbeđenja);

 • rok otplate:   do 4 godine;

 • grace period (poček):  do 6 meseci;

 • dinamika otplate:  mesečno/tromesečno

 • u grejs periodu interkalarna kamata se obračunava tromesečno unazad i pripisuje glavnom dugu.

Posebni uslovi i ograničenja:

 • minimalan iznos kredita: 1.000.000,00 dinara (za pravna lica);
 • maksimalan iznos kredita. 250.000.000,00 dinara, ukoliko sredstvo obezbeđenja nije prvoklasna bankarska garancija; minimalan broj zaposlenih za pomenuti maksimalni iznos je 50 radnika.

 

Korisnik kredita je u obavezi da Fondu pruži jedno od sredstava obezbeđenja, koja su opisana na posebnoj strani ove prezentacije i mogu se pronaći u meniju na desnoj strani.

Kontaktirajte nas!

Imate li pitanje ili zahtev? Pozovite nas ili nam pišite.

Pozovite nas +381 (0)31 500 300

Adresa

Nikole Pašića 38b/I, Užice 31000, Srbija +381(0) 31 516 755 +381(0) 65 3516 759

Filijala

Cara Lazara 78, Kraljevo 36000, Srbija +381(0) 65 3516 758 +381(0) 64 0036 005

  Vaše ime i prezime
  Vaš email
  Naslov
  Vaša poruka