FOND ZA RAZVOJ

Krediti za početnike u poslovanju

Sredstva opredeljena ovim programom namenjena su za finansijsku podršku novoosnovanim preduzetnicima i mikro i malim privrednim društvima koji su registrovani u APR-u najranije dve godine u odnosu na godinu podnošenja zahteva.

Start Up krediti - ili krediti za početnike u biznisu

Ministarstvo privrede i Fond za razvoj Republike Srbije dodeljuju subvencionisana sredstava, koja su jednim delom bespovratna, u okviru programa za podsticanje razvoja preduzetništava kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju.
Privredni subjekti koji zadovolje uslove programa mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 30% vrednosti ulaganja, odnosno do 40% vrednosti ulaganja za privredne subjekte u jedinicama lokalne samouprave iz četvrte grupe razvijenosti. Preostali iznos ulaganja finansira se iz kredita Fonda za razvoj.

Korisnici kredita:

 • novoosnovani privredni subjekti (mikro i mala privredna društva i preduzetnici) registrovani u Agenciji za privredne registre najranije dve godine u odnosu na godinu podnošenja zahteva, odnosno u 2020, 2021. i 2022. godini;

 • lica koja su, prethodno, bili osnivači i vlasnici najviše jednog privrednog subjekta, koji je brisan iz APR-a pre objavljivanja javnog poziva ili je još uvek aktivan, ali je klijent preneo svoja osnivačka prava na neko drugo lice pre oglašavanja javnog poziva, pri čemu lice na koje su preneta osnivačka prava nije povezano lice sa podnosiocem zahteva.

Namena kredita:

 • nabavka opreme (nove ili polovne, ali ne starije od 5 godina);

 • tekuće održavanje poslovnog ili proizvodnog prostora, do iznosa od 350.000 dinara;

 • operativni troškovi, najviše do 20% ukupnih ulaganja.

  Posebni uslovi:

  • da je osnivač privrednog subjekta istovremeno i zaposlen na neodređeno vreme u tom privrednom subjektu, a ukoliko postoji više osnivača, potrebno je  da su svi fizička lica i da bar jedan od njih ispunjava ovaj uslov;

  • da su regulisane obaveze po osnovu javnih prihoda;

  • da su u većinskom privatnom vlasništvu i da nisu u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica;

  • da osnivač/osnivači i/ili odgovorno lice nije direktor/zastupnik, član, osnivač ili član organa upravljanja drugog privrednog subjekta ili zastupnik ogranka drugog privrednog subjekta;

  • da je osnivač koji ima 60 i više godina strarosti, priložio, pored sredstava obezbeđenja, polisu životnog osiguranja ili obezbedio jemstvo fizičkog lica;

  • da u tekućoj fiskalnoj i u prethodne dve godine privredni subjekt nije primio državnu pomoć, čija bi visina zajedno sa traženim sredstvima prekoračila iznos od 23,0 miliona dinara;

  • da privredni subjekt u prethodnom periodu nije primio finansijska sredstva iz budžeta za podršku početnicima u poslovanju;

  • da privredni subjekt nije u teškoćama;

  • da privredni subjekt i povezana lica nemaju dospelih obaveza prema Fondu i drugim državnim poveriocima;

  • da je osnivač privrednog subjekta ujedno i njegov zakonski zastupnik, a ukoliko ima više osnivača – jedan od njih je zakonski zastupnik.

  Kreditni uslovi:

  • kamatna stopa:  1,0% na godišnjem nivou (uz bankarsku garanciju);

  • kamatna stopa:  2,0% na godišnjem nivou (za ostale vrste obezbeđenja kredita);

  • rok otplate:  do 5 godina, u koji je uključen i

  • grace period (poček):  od 1 godine;

  • dinamika otplate:  mesečna/tromesečna;

  • u grejs periodu se interkalarna kamata obračunava tromesečno unazad i pripisuje glavnom dugu;

  • kredit se ugovara uz primenu valutne klauzule.

  Iznos sredstava:

  • minimalan iznos:     400.000,00 dinara;

  • maksimalan iznos: 6.000.000,00 dinara

  Ukoliko privredni subjekt obavlja uslužnu delatnost za čije započinjanje nisu potrebna veća finansijska sredstva ima pravo na ukupan iznos od 3.000.000,00 dinara (bespovratnih sredstava i kredita), ukoliko Fond prihvati kreditni zahtev.

Kontaktirajte nas!

Imate li pitanje ili zahtev? Pozovite nas ili nam pišite.

Pozovite nas +381 (0)31 500 300

Adresa

Nikole Pašića 38b/I, Užice 31000, Srbija +381(0) 31 516 755 +381(0) 65 3516 759

Filijala

Cara Lazara 78, Kraljevo 36000, Srbija +381(0) 65 3516 758 +381(0) 64 0036 005

  Vaše ime i prezime
  Vaš email
  Naslov
  Vaša poruka