PLAN I ANALIZA

Planiranje poslovanja i analiza poslovnih rezultata

Iskustvo – i staro (iz Jugoslavije) i novo (preporuke i podrška Evropske unije i međunarodnih finansijskih organizacija) – odličan su razlog da se obnovi i ponovo uvede u redovne tokove ova vrlo važna ekonomska aktivnost u naša preduzeća: planiranje i analiza poslovanja.

PLaniranje i analiza poslovanja su kontinuirani proces

Posle skoro dve decenije zanemarivanja, u našim kompanijama je počela da se obnavlja funkcija plana i analize poslovanja. I partneri iz Evrope pružaju podršku za oživljavanje ove važne aktivnostii u našim preduzećima . Vlade nekih zapadnoevropskih zemalja poslale su eksperte za planiranje i primenu drugih menadžerskih tehnika i alata, radi obuke naših menadžera i poboljšanja njihovih veština i znanja.
Iskustvo – i staro (iz Jugoslavije) i novo (preporuke i podrška Evropske unije i njenih članica) – odličan su razlog da se obnovi i ponovo uvede u redovne tokove ova vrlo važna ekonomska aktivnost u naša preduzeća: planiranje i analiza poslovanja.

Posle skoro dve decenije zanemarivanja, u našim kompanijama je počela da se obnavlja funkcija plana i analize poslovanja. I partneri iz Evrope pružaju podršku za oživljavanje ove važne aktivnostii u našim preduzećima . Vlade nekih zapadnoevropskih zemalja poslale su eksperte za planiranje i primenu drugih menadžerskih tehnika i alata, radi obuke naših menadžera i poboljšanja njihovih veština i znanja.
Iskustvo – i staro (iz Jugoslavije) i novo (preporuke i podrška Evropske unije i njenih članica) – odličan su razlog da se obnovi i ponovo uvede u redovne tokove ova vrlo važna ekonomska aktivnost u naša preduzeća: planiranje i analiza poslovanja.

Planovi poslovanja se razlikuju za proizvodne, trgovinske i mešovite delatnost, ali se generalno sastoje od izrade posebnih planskih podcelina (dokumenata), koji su međusobno povezani odnosno uslovljeni, i to sledećih delova planova:

 • realizacije tj. prihoda (proizvoda, trgovačke robe i/ili usluga)
  proizvodnje
  radne snage
  troškova
  zaliha i ostalih obrtnih sredstava
  dobavljača i ostalih tekućih izvora finansiranja
  investicija i razvoja
  marketing aktivnosti
  ostalih funkcija (sistema kvaliteta, društvene korporativne odgovornosti i sl.)
  periodičnih bilansa uspeha
  bilansa stanja
  bilansa novčanih tokova (cash-flow-a)
  i ostalih planova za kojima se ukaže potreba

Planiranje se vrši na godišnjem, kvartalnom i mesečnom nivou, a ređe za kraće periode.
Po završetku planskog perioda (svakog meseca, kvartala, poslovne godine) vrši se analiza ostvarenih rezultata. Upoređuju se ostvareni rezultati sa planiranim veličinama i iznosima, kao i upoređivanje sa ostvarenjima u prethodnim odgovarajućim periodima. Istražuju se uzroci ostvarenih rezultata: podbačaj i/ili prebačaj planova, rast i/ili pad planiranih i analiziranih naturalnih i finansijskih veličina i vrednosti, i slično.
Analize sadrže važne ekonomske pokazatelje poslovanja, i to indekse, stope, indikatore: ekonomičnosti, produktivnosti, akumulativnosti, rentabilnosti. U procesu analize se ispituje profitabilnost celine i delova poslovnog programa, kao i prinos na imovinu i kapital. Analiziraju se neto obrtni fond, i traži optimalna struktura zaliha. Na osnovu cash-flow analize utvrđuje se plan likvidnosti – periodi sa manjkom i/ili viškom finansijskih sredstava, i predlažu rešenja i aktivnosti za svaku situaciju: pribavljanje nedostajućih sredstava i plasmani povremenih viškova.
Moguće su i druge analize, naročito prema potrebama svake konkretne situacije odnosno kompanije, a na osnovu njih se formulišu predlozi i planovi za poboljšanje poslovanja.
Agencija “Olimpija” okuplja u svom sastavu veći broj ekonomista – analitičara. U prethodnom periodu razrađivane su i primenjivane mnogobrojne tehnike i alati u cilju poboljšanja procesa planiranja i analize.
Praksa Agencije “Olimpija” je da izvrši snimanje stanja u preduzeću koje započinje plansko vođenje poslova i predloži rešenja po pitanju planiranja i analize poslovanja. Uvažava se specifičnost svakog privrednog subjekta, i vrši prilagođavanje pojedinačnim potrebama. Računarska tehnika omogućava saradnju na širokom prostoru, bez većih ograničenja – a uz veliku efikasnost i pravovremenost u planiranju i analitičkom izveštavanju.

Kontaktirajte nas!

Imate li pitanje ili zahtev? Pozovite nas ili nam pišite.

Pozovite nas +381 (0)31 500 300

Adresa

Nikole Pašića 38b/I, Užice 31000, Srbija +381(0) 31 516 755 +381(0) 65 3516 759

Filijala

Cara Lazara 78, Kraljevo 36000, Srbija +381(0) 65 3516 758 +381(0) 64 0036 005

  Vaše ime i prezime
  Vaš email
  Naslov
  Vaša poruka