PROCENA IMOVINE

Procena šuma i šumskog zemljišta

Procena šuma i šumskog zemljišta se vrši za potrebe hipoteka, formiranja cena za kupoprodajne transkacije, eksproprijaciju, poreske svrhe, kao i u regulisanju imovinskih odnosa među naslednicima.

Različiti pristupi proceni šuma i šumskog zemljišta

Procenom vrednosti šuma obuhvata se vrednost šuma i vrednost šumskog zemljišta.

Procena vrednosti šuma vrši se tako što se prvo utvrdi stvarna drvna zapremina po vrstama drveća i eventualno po površinskim jedinicama za uređene šume. Za neuređene šume (nije vršen premer) procenjena je drvna zapremina po vrstama drveća i po površini.
Posebno se procenjuje vrednost šumskog i ostaloga zemljišta.
Utvrđena drvna zapremina – bruto masa umanjuje se za otpadak koji je stvaran (evidentiran pri seči) i dobije se neto drvna zapremina. Neto drvna zapremina se zatim pomnoži sa važećim cenama drvnih sortimenata koji se mogu dobiti od ove drvne zapremine i tako se dobije prodajna vrednost drveta. Od prodajne vrednosti drveta se odbijaju troškovi proizvodnje drveta i dobije se „vrednost drveta na panju”.
Troškovi proizvodnje drvnih sortimenata su efektivni troškovi seče i izrade drvnih sortimenata, troškovi privlačenja drvnih sortimenata do kamionskog puta.
Na vrednost drveta na panju dodaje se vrednost šumskog zemljišta pod šumom, i dobija se vrednost šume odnosno šuma i šumskog zemljišta.

Kontaktirajte nas!

Imate li pitanje ili zahtev? Pozovite nas ili nam pišite.

Pozovite nas +381 (0)31 500 300

Adresa

Nikole Pašića 38b/I, Užice 31000, Srbija +381(0) 31 516 755 +381(0) 65 3516 759

Filijala

Cara Lazara 78, Kraljevo 36000, Srbija +381(0) 65 3516 758 +381(0) 64 0036 005

    Vaše ime i prezime
    Vaš email
    Naslov
    Vaša poruka