ČLANAK

Promet osnovnih sredstava između povezanih lica

U transakcijama prometa osnovnih sredstava između obveznika i povezanog lica, u kojima obveznik nabavlja osnovno sredstvo čija se vrednost amortizuje,važno je razumeti uticaj transakcije (transferne cene)na poslovni rezultat, odnosno identifikovati trošak po osnovu transfernih cena koji se iskazuje u poreskom bilansu.

Amortizacija predstavlja vrednosno trošenje stalne imovine – sredstava za rad, koja ne menjaju svoj fizički oblik tokom upotrebe, odnosno postepeno prenošenje vrednosti sredstva na proizvedene učinke, u više obračunskih perioda. Trošak amortizacije jeste obračunski trošak koji služi za obnavljanje (reprodukciju) osnovnih sredstava (sredstava za rad).
Trošak amortizacije se obračunava za stalnu materijalnu imovinu, osim za zemljište, šume i zasade, osnovno stado, investicione nekretnine, osnovna sredstava u pripremi i date avanse za osnovna sredstva. Obračunava se i za nematerijalnu imovinu koja ima određen (ograničen) vek trajanja (npr. pravo korišćenja licence).

U transakcijamaprometaosnovnih sredstava između obveznika i povezanog lica, u kojima obveznik nabavlja osnovno sredstvo čija se vrednost amortizuje,važno je razumeti uticaj transakcije (transferne cene)na poslovni rezultat, odnosno identifikovati trošak po osnovu transfernih cena koji se iskazuje u poreskom bilansu, na poziciji broj 51. Transferna cena u kontrolisanoj transakciji prometa osnovnog sredstva, u kojoj je obveznik kupac, ima uticaj na poslovni rezultat i obračun poreza na dobit preko obračunatog troška amortizacije predmetnog osnovnog sredstva. Predmet kontrole, odnsono analize transfernih cena jeste fakturisana cena osnovnog sredstva, pri čemu rezultat analize tangira ne samo poreski bilans obračunskog perioda koji je predmet analize transfernih cena, već i poreske bilanse koji se odnose na buduće obračunske periode, čiji ukupan broj zavisi od primenjene stope amortizacije, odnosno ekonomskog veka sredstva.
Ukoliko je utvrđena pozitivna razlika između tržišne i obračunate (transferne) cene osnovnog sredstva, biće utvrđena i pozitivna razlika između troška amortizacije koji bi se dobio primenom iste stope amortizacije na tržišnu i na obračunatu (transfernu) cenu sredstva. Ovu razlika se evidentira u poreskom bilansu, na poziciji broj 57, za svaki obračunski period u toku ekonomskog veka sredstva (perioda amortizacije).

Kontaktirajte nas!

Imate li pitanje ili zahtev? Pozovite nas ili nam pišite.

Pozovite nas +381 (0)31 500 300

Adresa

Nikole Pašića 38b/I, Užice 31000, Srbija +381(0) 31 516 755 +381(0) 65 3516 759

Filijala

Cara Lazara 78, Kraljevo 36000, Srbija +381(0) 65 3516 758 +381(0) 64 0036 005

    Vaše ime i prezime
    Vaš email
    Naslov
    Vaša poruka